Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Čiastka 5 vydaná 28. júna 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

KRAJSKÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 5 z 28. júna 2007

 

XIII/2  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady na vykonanie auditu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými je upravená ich činnosť na jednotlivých úsekoch štátnej správy a organizačných aktov riadenia

Príloha: Návrh postupu vykonania auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia