Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Čiastka 8 vydaná 4. októbra 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 8 zo 4. októbra 2007

 

XIII/3  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa určujú úradné hodiny v úradných dňoch na vybavovanie vecí fyzických osôb a právnických osôb obvodnými úradmi