Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Čiastka 9 vydaná 4. októbra 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 9 zo 4. októbra 2007

 

XIII/4  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri čerpaní dovolenky, pri poskytovaní pracovného voľna pri prekážkach v práci, pri pracovnej ceste a zahraničnej pracovnej ceste prednostu obvodného úradu a pri používaní služobného motorového vozidla prednostom obvodného úradu