Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Čiastky vydané v roku 2019

 

Čiastka 1/2019 (PDF, 2 MB) - na stiahnutie

X/1 - Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k § 12a zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1. 2. 2019

X/2 - Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k § 12b zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1. 2. 2019

X/3 - Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej k § 12c zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1. 2. 2019


Čiastka 2/2019 (PDF, 480 kB) - na stiahnutie

III/1 - Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci jednotného postupu obcí pri predkladaní žiadostí o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí v priebehu volebného obdobia podľa § 181 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a postupu obce pri organizácii miestneho referenda podľa § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Čiastka 3/2019 (PDF, 153 kB) - na stiahnutie

XVII/1 - Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci jednotného postupu pri delegovaní podpisových právomocí vedúcim odboru na zamestnanca odboru s miestom výkonu práce na pracovisku okresného úradu


Čiastka 4/2019 (PDF, 1 MB) - na stiahnutie

IX/1 - Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k aplikácii § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2018 Z. z.


Čiastka 5/2019 (PDF, 718 kB)- na stiahnutie

IX/2 - Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k aplikácii zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Čiastka 6/2019 (PDF, 1 MB) - na stiahnutie

XVII/1 - Prehľad činností okresného úradu


Čiastka 7/2019 (PDF, 392 kB) - na stiahnutie

IX/3 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k likvidácii starých banských diel, banských diel a lomov zavážaním a ukladaním odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Čiastka 8/2019 (PDF, 1 MB)- na stiahnutie

XVII/2  -  Prehľad činností okresného úradu