Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Deň otvorených dverí

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

2023

Dňa 19. mája 2023 sme usporiadali Deň otvorených dverí archívu, návštevníkom sme predstavili našu inštitúciu, jej históriu, poslanie, priestory i vzácne archívne dokumenty.

Súčasťou podujatia bola zaujímavá prednáška popredného slovenského historika prof. PhDr. Romana Holeca, DrSc., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Prof. Holec nám priblížil knieža Christiana Kraft Hohenlohe nielen ako pána Tatier, majiteľa panstva Javorina a Lendak, ale ako hlavu významného ríšskeho šľachtického rodu, podnikateľa, poľovníka i ochrancu prírody, jeho osobné životné výhry i prehry, všetko v súvislostiach presahujúcich hranice regiónu Spiša. V diskusii vystúpil PaedDr. Andrej Janovský s príspevkom o Vidorovi Juránovi, jeho živote i vzťahu s kniežaťom Hohenlohe.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia za vytvorenie úžasnej atmosféry.

Pozvánka na DOD (JPG, 1 MB)

DOD 2023 1 DOD 2023 2

Dod 2023 3 DOD 2023 4


2022


 

DOD

Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad sa konal v budove archívu na Sobotskom námestí v Poprade  - Spišskej Sobote 14. októbra 2022 pod názvom Generácie generáciám a niesol sa v duchu vďačnosti.

DODDOD

V úvode riaditeľka Štátneho archívu v Prešove Mgr. Ľubica Kováčová poďakovala pracovníčkam archívu Ing. Marte Bednárovej, Mgr. Ingrid Janigovej, Ing. Darine Javorskej, PhDr. Zuzane Kollárovej, PhD., Ing. Martine Šlampovej a emeritnej vedúcej PhDr. Božene Malovcovej za dlhoročnú prácu a odovzdala im ďakovné listy. Neskôr s vedúcou archívu PhDr. Zuzanou Kollárovou, PhD. privítala hostí, ktorí v minulosti a aj v rokoch nedávnych odovzdali svoje vzácne archívne dokumenty do správy archívu v Poprade prostredníctvom akvizícií. Po kultúrnom programe, ktorí pripravili popradskí a kežmarskí gymnazisti Anna Kubalová, Simona Janigová, Adam Madeja a Martin Zoričák, odovzdali 13 prítomným vzácnym hosťom ďakovné listy. Ostatným 11 pozvaným, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť boli ďakovné odovzdané dodatočne.

DODDOD

Archivári sprístupnili návštevníkom vzácne archívne dokumenty, pochválili sa so svojou publikačnou činnosťou a radi odpovedali na otázky ľuďom, ktorým nie je kultúrne dedičstvo a jeho spravovanie cudzie. V priateľskej atmosfére sa dlhšie debatovalo a archivári i hostia našli množstvo námetov, ako pokračovať v začatej spolupráci. Stretnutie bolo dôkazom, že archivári si vážia každého návštevníka, podajú pomocnú ruku všetkým, ktorým treba a, že odovzdávanie písomného dedičstva z generácie na generáciu má svoj význam.

DODDOD

Reportáž TV Poprad z podujatia


2017


V rámci podujatí Medzinárodný deň archívov, Otvorenie letnej turistickej sezóny a programu Ako žili naši predkovia sa v priestoroch archívu konal 17. júna 2017 deň otvorených dverí, ktorého súčasťou boli tradične prehliadky priestorov archívu, prednášky o histórii a činnosti archívu a výstava dokumentov venovaná Jánovi Brokoffovi, významnému barokovému sochárovi. Dňa 16. júna 2017 sa v priestoroch archívu uskutočnila konferencia Most menom Brokoff, venovaná známemu rodákovi zo Spišskej Soboty.

2017

2017

2017


2016


Ako súčasť mestského podujatia Venované významným výročiam sa v archíve uskutočnil 10. júna 2016 deň otvorených dverí. Tradične boli sprístupnené priestory archívu širokej verejnosti, pripravené prednášky o histórii a činnosti archívu, spojené s ukážkami vzácnych archívnych dokumentov. Súčasťou DOD bola prednáška Mgr. Patrika Kuneca, PhD. o živote Mórica Beňovského. Celomestské podujatie si pripomenulo 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade a Spišskej Sobote, 270. výročie narodenia Mórica Beňovského a 190. výročie úmrtia jeho manželky Zuzany, rod. Hoenschovej a 70. výročie vzniku spoločného mesta Poprad.

2016

2016


2012


Deň otvorených dverí v roku 2012 sa konal 8. júna 2012.

2012

2012


2011


 Deň otvorených dverí v roku 2011 sa konal 10. júna 2011.

2011

2011

2011


2009


Pri príležitosti Dňa eruopskeho kultúrneho dedičstva pripravili 11. septembra 2009 pracovníčky archív Deň otvorených dverí a tiež výstavu fotografií a projektov dokumentujúcich premeny Spišskej Soboty v priebehu niekoľkých storočí.

2009

2009

2009


2004


Deň otvorených dverí zorganizovali popradské archivárky v priestoroch archívu po prvýkrát 15. októbra 2004. Venovaný bol   50. výročiu vzniku organizovaného archívnictva na Slovensku. Návštevníci mali možnosť prezrieť si vzácne archívne dokumenty, priestory archívu a oboznámiť sa s prácou archivárov.

DOD 2004

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]