Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Popis elektronickej služby "Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Výsledný dokument: podľa druhu podania

Žiadateľ: občan/podnikateľ
 
Požadované dokumenty: podľa potreby

Správne poplatky: bez poplatku

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta

Doba vybavenia: podľa druhu podania

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

  • elektronicky

Miesto prevzatia:

  • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:   

  1. doplnenie odoslaného podania nie je novým podaním žiadateľa [je súčasťou predošlého podania žiadateľa, ktoré bolo doručené okresnému (živnostenskému) úradu, ale obsahovalo nedostatky podania], 
  2. žiadateľ prostredníctvom daného podania môže elektronicky doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje vo formulári (napr. údaje, ktoré nesúhlasia s údajmi uvedenými v prílohe k  elektronickému podaniu žiadateľa), ale má možnosť aj priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy,
  3. v rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení,
  4. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, 
  5. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému úradu,
  6. v prípade, ak je potrebné znovu doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania, vo výzve okresný (živnostenský) úrad určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov podania, najmenej však 15 dní, 
  7. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad zašle výsledný dokument elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

 

Tlačivo pre túto službu neexistuje. Táto služba je dostupná len pre elektronické podanie prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy.

 

Prejsť na elektronickú službu "Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra".

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]