Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno uchováva matričné knihy narodených, sobášených a zomrelých z miest a obcí v súčasnosti situovaných na území Komárňanského okresu. Časové rozpätie matričných záznamov nachádzajúcich sa v archíve je spravidla z rokov 1895 – 1922. Matričné záznamy spred roku 1895 sú deponované v Štátnom archíve v Nitre. Do štátnych matrík uložených v archíve je možné v bádateľni nahliadnuť za účelom genealogického výskumu predkov po uhradení správneho poplatku (3€/ 1 zväzok). Na žiadosť oprávnených osôb a po úhrade správneho poplatku, archív poskytuje genealogické výpisy, respektíve na základe žiadosti vystavuje podklady príslušnej štátnej matrike pre vyhotovenie rodných, sobášnych, alebo úmrtných listov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]