Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Genealógia, pomocná veda historická, skúma vývoj rodov a vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. Jej výsledkom je vypracovanie rodinnej histórie - rodopisu, rodokmeňa, či rodostromu.

Primárnymi prameňmi pre štúdium rodinnej histórie sú cirkevné matriky, z okresov Poprad a Kežmrok sú uložené v Štátnom archíve v Prešove, špecializovanom pracovisku Spišský archív v Levoči. Cirkevné matriky zdigitalizovala Genealogická spoločnosť Utahu a pre verejnosť sú bez poplatkov k dispozícii na webovej stránke Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní www.familysearch.org.

V Archíve Poprad môžu záujemcovia o genealogické štúdium využiť viaceré pramene. Sú to najmä štátne matriky z obdobia 1895 – 1906. Aktuálny zoznam matrík uložených v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad (DOCX, 21 kB). Pri ich štúdiu Vám pomôže maďarsko-slovenský slovník (DOC, 43 kB) často používaných pojmov.

Ďalším významným prameňom sú sčítacie hárky zo sčítania obyvateľstva z roku 1938 uložené v archívnych fondoch Okresný úrad v Poprad, Kežmaku a Spišskej Starej Vsi. Ďalšie pramene už nemajú univerzálny charakter a týkajú sa iba vymedzených skupín obyvateľstva. Sú to najmä súpisy obyvateľstva zachované vo fonde Magistrát mesta Kežmarok a tiež ďalšie zoznamy voličov, testamenty a rôzne evidenčné úradné knihy.  

Rodokmeň Cziser

Rodokmeň rodiny Cziserovcov z roku 1928 uložený vo fonde Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. v Ružomberku, výrobňa Poprad

Archív umožňuje prístup k matrikám formou osobného štúdia v bádateľni, archív tiež poskytuje genealogické údaje pre žiadateľa formou vyhotovenia výpisu z matriky alebo formou genealogickej rešerše. 

Žiadosť o nahliadnutie do matriky je možné podať aj prostredníctvom elektronického formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Termín návštevy je záväzný až po schválení archívom. Štúdium matrík sa spoplatňuje sumou 2 € podľa položky 16 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyrubuje sa za každý zväzok matriky, ktorý si žiadateľ vyžiada. Žiadosť o nahliadnutie do matriky (DOCX, 26 kB) sa podáva aj na formalizovanom tlačive.

Žiadosť o poskytnutie genealogických údajov formou výpisu z matriky (DOCX, 26 kB) sa spravidla podáva na formalizovaných tlačivách. Vyhotovenie výpisu z matriky na iné ako úradné účely sa spoplatňuje podľa položky č. 4b sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Službu vypracovania genealogickej rešerše archív poskytuje výhradne pre zahraničných žiadateľov. Genealogické rešerše pre občanov SR môže archív vypracovať, iba ak mu to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Vyhotovenie genealogickej rešerše sa spoplatňuje podľa cenníka služieb archívov. Archív vypočíta cenu podľa náročnosti a množstva pracovného času potrebného na jej vypracovanie. K cene za rešerš sa pripočítava manipulačný poplatok, cena za kancelársku prácu, vyhotovenie kópií, poštovné a za prípadný preklad. Archív vyrubuje poplatok ak výsledkom rešerše je negatívna odpoveď. Žiadosť o vypracovanie genealogickej rešerše formou správy (DOCX, 33 kB) je možné podať na formalizovanom tlačive.

  

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]