Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

V Štátnom archíve v Trenčíne môžu bádatelia využiť niekoľko možností na genealogický výskum. Najžiadanejšie sú štátne matriky z rokov 1895 – 1906 (1917), ktoré máme ako trvalú súčasť našich archívnych fondov. Ich zoznam je dostupný: tu (PDF, 200 kB). Jazykom týchto matrík je maďarčina a ich štúdium je možné len prezenčne v bádateľni archívu po úhrade poplatku (2 eurá/1 zväzok matriky/1 deň). Žiadosť o nahliadnutie do matrík: tu (PDF, 123 kB)

V našom archíve nemožno študovať staršie (cirkevné) matričné knihy spred roku 1895, nakoľko tieto sú z nášho územného obvodu trvalo uložené v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči (farnosti z okresov Ilava, Púchov a Považská Bystrica) ako aj v Štátnom archíve v Bratislave (farnosti z okresov Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom). Väčšina z nich je zdigitalizovaná a prístupná zadarmo online na stránke: www.familysearch.org, samozrejme, po vytvorení používateľského konta.

Zo starších archívnych dokumentov je na genealógiu možné využiť predovšetkým testamenty, pozostalostné inventáre, urbáre, ale aj listiny a súdne písomnosti. Z mladších písomností bývajú na genealogický výskum žiadané dedičské spisy, zoznamy voličov, sčítania obyvateľstva, evidencie cestovných pasov, osobné fondy, písomnosti notárskych úradov, miestnych národných výborov a pod.

V prípade žiadateľov zo zahraničia archív môže vypracovať aj genealogickú rešerš po úhrade administratívnych a správnych poplatkov. Hodinová sadzba jednoduchej genealogickej rešerše je 13,27 eur, zložitej rešerše 19,91 eur a zložitej kombinovanej rešerše 21,57 eur. K hodinovej sadzbe sa prirátavajú administratívne poplatky a poštovné. Žiadateľ v žiadosti o vypracovanie rešerše uvedie aj maximálnu sumu, ktorú je ochotný uhradiť za vypracovanie rešerše. Vzor žiadosti je tu (PDF, 145 kB).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]