Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Knižnica

Knižnica Štátneho archívu v Trenčíne:

Príručná odborná archívna knižnica slúži najmä pre interné potreby zamestnancov archívu a na prezenčné štúdium aj pre verejnosť. Príručná knižnica je systematicky budovaná dlhé desaťročia, vďaka čomu máme v súčasnosti pomerne dobre zachovalé celé ročníky najrôznejších odborných časopisov z oblasti celonárodnej a regionálnej histórie Slovenska, ale i Českej republiky. Z historických knižničných fondov je cenná najmä piaristická knižnica obsahujúca niekoľko inkunábul a tlače zo 16. – 20. storočia. Bohato zastúpené sú aj staré tlače do roku 1800 (náboženské, teologické, filologické diela, cestopisy, história a pod.). Zaujímavé sú aj publikácie z oblasti pomocných vied historických (genealógia, heraldika, chronológia, diplomatika, sfragistika, numizmatika) či monografie obcí a miest patriacich do našej územnej pôsobnosti. Značné množstvo kníh v našej knižnici je zameraných na všeobecné a slovenské dejiny od praveku až po súčasnosť.

Nákup novej literatúry sa realizuje takmer každý rok, časť nových prírastkov získavame aj prostredníctvom darov (obecné a mestské monografie, knihy vydané bádateľmi čerpajúcimi z našich fondov a pod.).

Knižnica je z veľkej časti skatalogizovaná elektronicky v programe Bach – Knižnica ale aj klasicky v podobe kartotečných lístkov. Vyhľadávať jednotlivé zväzky sa dá aj prostredníctvom knižnej aplikácie: https://ives.minv.sk/aknihy

V súčasnosti evidujeme takmer 15 000 knižných zväzkov, knihy sú určené len na prezenčné štúdium a pri ich vypožičaní je potrebné dodržiavať Knižný výpožičný poriadok (PDF, 138 kB)

Kontaktná osoba:

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]