Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Informácie k elektronickému podaniu

Elektronické služby JKM sú určené pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie zo Slovenska a z iných členských štátov EÚ. Elektronické služby JKM sa nachádzajú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a sú určené tak pre fyzické, ako aj pre právnické osoby.

Služby vyžadujú:

 • občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaným certifikátom, ktorý slúži na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu žiadateľa (v prípade občanov z iných členských krajín EÚ je možné prihlásiť sa do portálu v rámci eIDAS Node, ktorý umožňuje využiť národné prihlasovacie prostriedky vydané v iných krajinách EÚ).
 • vyplnenie príslušného elektronického formulára a jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. kvalifikovanými elektronickými podpismi navrhovateľov),
 • naskenované prílohy k návrhu vo formáte PDF,TIFF alebo RTF podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. kvalifikovanými elektronickými podpismi navrhovateľov), ak sa tak vyžaduje (viac informácií je možné nájsť pri jednotlivých službách). 

Pozn.: Bližšie návody ako postupovať pri používaní elektronickej schránky a elektronických služieb portálu www.slovensko.sk nájdete v odkaze pre fyzické osoby a v odkaze pre právnické osoby.

UPOZORNENIE: Prílohy skenujte v stupňoch sivej farby s odporúčaným rozlíšením najviac 200 dpi. V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Postup pri použití elektronických služieb:

 1. Zvoľte si požadovanú elektronickú službu – v prípade ak použijete odkaz na konkrétnu elektronickú službu, budete presmerovaní na prihlasovaciu stránku do portálu www.slovensko.sk. V prípade ak používate Internet Explorer min. vo verzii 8.0 môžete mať pri prihlasovaní sa problém. V takom prípade postupujte podľa nasledovného popisu. UPOZORNENIE: Pre podpísanie elektronického formulára je možné použiť buď aplikáciu D.Signer/XAdES (táto je k dispozícii bezplatne) alebo aplikáciu  QSign (min. vo verzii 3.4 – túto však musí mať žiadateľ zakúpenú). V prípade ak žiadateľ plánuje pre podpísanie formulára použiť aplikáciu D.Signer/XAdES, táto musí byť v počítači žiadateľa riadne nainštalovaná a pre vyplnenie formulára je nevyhnutné použiť internetový prehliadač Internet Explorer vo verzii 6.0 alebo viac.
 2. Vyplňte všetky relevantné položky príslušného elektronického formulára. Pri vypĺňaní sa riaďte príslušnými nápovedami (ikona "?").
 3. Priložte všetky požadované prílohy k príslušnému podaniu. Prílohy k podaniu  naskenujte do formátu PDF, TIFF alebo RTF a v prípade ak sa to vyžaduje podpíšte ich kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CMS – CAdES vo formáte ZEP. ZEP požadujeme vytvoriť buď v klientskej aplikácii QSign verzia 4.2 a vyššie alebo Disig Desktop Signer 2.0 (pri použití iných aplikácií na vytvorenie ZEP ho nie je JKM schopné overiť).
  UPOZORNENIE: Ak je príloha určená inému subjektu ako živnostenskému úradu, je potrebné zabezpečiť aby všetky kvalifikované certifikáty, ktoré boli použité k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu boli platné až do času, keď bude príslušná príloha doručená príslušnému subjektu.
 4. Vyplnený elektronický formulár podpíšte prostredníctvom preferovanej aplikácie a odošlite.
 5. Po úplnom overení platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu v prípade, ak je požadovaná služba spojená s úhradou správneho, resp. súdneho poplatku bude žiadateľovi do jeho osobnej elektronickej schránky správ na portáli www.slovensko.sk – eDesktopu doručená správa o platobných podmienkach. Poplatok je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií v správe. V prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa platobných informácií v správe, Vašu platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za následok nevybavenie Vášho podania. Poplatok môžete zaplatiť prostredníctvom ktorejkoľvek banky osobne alebo cez internet banking, ak takúto službu Vaša banka poskytuje. 
 6. O ďalšom priebehu spracovávania Vášho podania budete informovaný prostredníctvom správ vo Vašom eDesktope.

Pozn.: Zoznam certifikátov pracovníkov odboru živnostenského podnikania určených na podpisovanie výstupných elektronických dokumentov a zoznam dokumentov, ktoré sú nimi oprávnení podpisovať.

 

Dôležité odkazy

Kontakty na okresné (živnostenské) úrady v SR v postavení JKM:

Kontakt:

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

tel.: 00421-2-48592401
fax: 00421-2-43334726
e-mail: ozp.svs@mvsr.vs.sk

 

For English version click here

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]