Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

Systém IMI vznikol na základe Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o službách“) za účelom uľahčenia a urýchlenia administratívnej spolupráce príslušných orgánov členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP (ďalej len „členské štáty“).

 

IMI sa využíva predovšetkým na poskytovanie a overovanie informácií o migrujúcich poskytovateľoch služieb z členských štátov, ktorí poskytujú služby zahrnuté v smernici o službách. Výmena informácií medzi orgánmi členských štátov slúži na posúdenie splnenia požiadaviek na uznanie dokladov na rozhodovanie o udelenie oprávnenia na podnikania v prípade usadenia sa poskytovateľa služieb a na výkon dozoru a kontroly príslušných orgánov nad cezhraničnými poskytovateľmi služieb, ktorí cezhranične (dočasne) poskytujú služby na území členských štátov.

 

Systém IMI výrazným spôsobom znižuje administratívne zaťaženie kladené na jednotlivých poskytovateľov služieb pri vstupe do podnikania v niektorom z členských štátov. Prostredníctvom priamej elektronickej komunikácie si jednotlivé orgány členských štátov sami overujú informácie či predložené dokumenty vďaka čomu sa celý proces získavania oprávnenia na podnikanie pre poskytovateľa služieb urýchľuje a zjednodušuje.

 

Orgánmi oprávnenými využívať systém IMI pre oblasť živnostenského podnikania v rámci Slovenskej republiky sú všetky okresné (živnostenské) úrady v postavení jednotných kontaktných miest (JKM) a  Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania. Využívanie IMI systému JKM uľahčuje slovenským poskytovateľom služieb ich usadenie sa v členských štátoch či cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb a zároveň uľahčuje vykonanie kontroly a dozoru nad zahraničnými poskytovateľmi služieb na území SR.

  

Viac informácií o systéme IMI sa nachádza na internetových stránkach Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh) alebo v brožúre o IMI, ktorú vydala Európska komisia. 

 

IMI logo 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy