Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Knižnica

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Knižnica archívu má charakter regionálnej odbornej knižnice s dôrazom na archívnu, historickú a právno-historickú literatúru. Slúži odborným pracovníkom archívu i bádateľom na prezenčné štúdium. Obsahuje okolo 50 000 zväzkov kníh od 16. do 21. storočia. Z toho je vyše 2 000 zväzkov spracovaných vo forme autorského a systematického katalógu.

Často využívanou je aj bohatá novinová a časopisecká zbierka. Z novín sú zastúpené regionálne  denníky z konca 19. a 20. storočia ako napríklad Zipser Bote/Zipser Anzeiger/Szepesi Hirnök alebo Spišské hlasy. V časopiseckej zbierke sú k dispozícii tituly z pomocných vied istorických, histórie, archívnictva, archeológie a múzejníctva.

Prevádzku knižnice upravuje bádateľský poriadok (PDF, 282 kB) a výpožičný poriadok archívnej knižnice (PDF, 136 kB)

Vyhľadávanie knižných titulov v odborných knižniciach štátnych archívov.

Z knižnice archívuz knižnice archívu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]