Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Nenahraditeľným a vzácnym je  fond  Gymnázium v Lučenci, 1836 – 1962. Škola v rokoch 1857 až 1864 existovala ako spojené gymnázium luteránov a kalvínov. Okrem vyučovania  nemčiny, maďarčiny, latinčiny a gréčtiny sa na ňom vyučovala súkromne i slovenčina. V roku 1870 boli obidve školy zoštátnené a spojené do jedného ústavu.


V súvislosti s kalvínskym školstvom nemožno nespomenúť Jána Amosa Komenského, českého pedagóga, jazykovedca, humanistu, filozofa, prírodovedca, politika a jeho vplyv a význam na formovanie sa protestantského školstva v Novohrade. Samotný biskup Jakub Čúzi - Čech , rektor gymnázia, bol žiakom J.A. Komenského. Vo fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lučenci 1779 – 1916 sa nachádza, vzhľadom na významné a bohaté dejiny cirkvi, len zlomok písomných dokumentov. Pramene sú ojedinelé a o to jedinečnejšie, nakoľko sa väčšinou datujú pred rok 1849, kedy bolo celé mesto vypálené a takmer zničené. Obsah zápisníc konzistória podáva svedectvo o existencii rôznych korporácií na území mesta, novohradskej stolice, dištriktu, seniorátu a podobne (mestská rada, lýceum, kolégium, katedra právnych vied, knižnica, nadácie Silašiho, Farkaša a iné), a o osobnostiach verejne činných a známych, cirkevných hodnostároch, mestskom predstavenstve, šľachty žijúcej resp. majúcej majetok na území mesta či stolice. Cenné genealogické údaje obsahuje Matrikula eklézie za roky 1788 až 1861. V Denníku dievčenskej cirkevnej školy sú pri mennom zozname žiačok aj ich podrobné životopisné údaje. Spisový  materiál predstavuje  historicky cennú časť fondu. Jedná sa v nej o majetkové transakcie, kúpy, predaj, spory, školské veci a iné. Písané sú rukou v latinskom a maďarskom jazyku, väčšinou na ručne vyrobenom papieri s filigránom. Sú o to cennejšie, že sa na nich zachovali početné voskové pečate viacerých už vyššie spomínaných korporácií. Lučenec, ako známa bašta protestantizmu sa môže pochváliť osobnosťami, ktoré tu študovali na jeho školách: jazykovedec Juraj Ihnátko, polyhistor Matej Bel, spisovateľ Samuel Hruškovic, kartograf Ján Lipský, básnik Koloman Banšel, maliar Janko Alexy, básnik Daniel Maróthy, kartograf Samuel Mikovíni a ďalší.


Osobitosťou archívu je i Zbierka výročných správ škôl,1860 – 1992, Zbierka plagátov, letákov a drobnej tlače 1857 – 1997, Zbierka fotografií, 1830 – 1983, Zbierka regionálnej tlače 1867 – 2015, matriky i osobné fondy významných občanov mesta akými boli: Adam Búšbak (Búsbak), Karol Patak, Michal Díkoš (Gyíkos).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]