Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Podujatia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Tajch Klinger - využívanie na rekreačné účely (výstava)

Tajch Klinger je považovaný za jeden z najkrajších tajchov v oblasti. Vznikol ako zdroj vody pre čerpacie stroje banských šácht, napríklad i šachty Ondrej. Zaujímavosťou je, že už v roku 1850 zriadili na tajchu kúpalisko „na zabezpečenie zdravia a čistoty baníkov“. Následne bol vydaný „Porádek na kúpania“, podľa ktorého sa do 12.00 hod. kúpali ženy a od 12.00 hod. muži. Tajch sa aj v súčasnosti využíva na oddychové a rekreačné účely. Jeho voda je studená, ale čistá a zdravotne nezávadná a z tohto hľadiska vhodná na kúpanie (kúpanie je však len na vlastné riziko).

Poradek na kupania


Využívanie tajchu na rekreačné účely je sprevádzané od tridsiatych rokov 20. storočia viacerými zmenami. Podstatnejší podnet jeho využitia na rekreačné účely prišiel od Posádkového veliteľstva 260. delostreleckého pluku v Banskej Štiavnici, ktorý v roku 1932 požiadal o možnosť využívania tajchu ako plavárne pre mužstvo. V roku 1933 zastupiteľský zbor mesta Banskej Štiavnice a Banskej Belej súhlasil so zriadením plavárne na tajchu Klinger aj preto, že plaváreň tam bola zriadená aj pred rokom 1918 (plaváreň bola poškodená počas udalostí 1918/1919) a plaváreň na Belianskom tajchu už nevyhovovala. Mestskú plaváreň využívali banskí robotníci, vojaci posádkového veliteľstva trikrát týždenne v popoludňajších hodinách a široká verejnosť prevažne v letných mesiacoch. Plaváreň spravoval od r. 1933 plavecký odbor Štiavnického atletického klubu a od r. 1955 patrila správa n. p. Turista. Za používanie plavárne sa vyberali poplatky (okrem vojakov) v sume 50 halierov pre osoby do 16. rokov a 1 korunu pre osoby nad 16. rokov. Záujemcovia si mohli prenajať loďku. Kúpanie bolo možné len v ohradenom priestore, deti a neplavci mali vyradený samostatný priestor. Plaváreň bola otvorená od 7:00 hod. do 20:00 hod, v utorok a piatok od 12:00 hod. do 14:00 hod. bolo vyhradené kúpanie bezplatne pre nezamestnaných.

Vystava Klinger


V roku 1933 postavili pre kúpajúcich budovu šatní s kabínkami a toaletami, v budove bolo zabezpečené aj občerstvenie. Okolie tajchu upravili na pláž a pribudlo ihrisko pre loptové hry. Príjmy za používanie plavárne sa rozdelili rovnakým dielom pre správcu, t.j. plavecký odbor ŠAC a mesto.
V roku 1940 sa mesto rozhodlo vybudovať novú budovu. Malo zabezpečené finančné prostriedky, vypracované plány (podľa výherného návrhu s názvom „Krása“) ich autorom bol architekt Štefan Paulík, no bohužiaľ sa nerealizovali. O celých 40 rokov (v roku 1982) si mestský úrad dal vypracovať urbanistický návrh s názvom „Stredisko prímestskej rekreácie pri jazere Klinger“. Ani tento zámer sa nerealizoval.

Urbanisticky navrh Klinger


Aj keď s obmedzenými možnosťami, predsa sa na Klingeri konali mnohé plavecké preteky a vychovali mnohých plavcov a plavkyne, ktorí hrdo reprezentovali Banskú Štiavnicu.
 Pri návšteve Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracoviska Archív Banská Štiavnica ponúkame niekoľko archívnych dokumentov, týkajúcich sa nedávnej histórie budovania rekreačnej zóny pri tajchu Klinger. Výstavka potrvá do 30. 06. 2023.

Vystava Klinger

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]