Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Objednávanie dokumentov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

 • Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentov formou štúdia zaslať archívu poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje údaje: názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Na jednu žiadanku je možné uviesť iba jednu ukladaciu jednotku a iba z jedného archívneho fondu alebo zbierky. Ďalšie archívne dokumenty na štúdium sa bádateľovi poskytnú až po skončení štúdia predchádzajúcich dokumentov.
 • Archív bádateľovi poskytne v zmysle bádateľského poriadku (PDF, 278 kB)na štúdium päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu), desať jednotlivín (listiny, mapy, plány) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne päť škatúľ.

Elektronický archív Ministerstva vnútra SR

 • Elektronické poskytovanie služieb je zabezpečované portálom Elektronický archív MV SR, ktorý poskytuje informácie o archívnych fondoch a zbierkach spravovaných štátnymi archívmi, archívne pomôcky a elektronické formuláre (https://portal.minv.sk, www.slovensko.sk). Elektronický archív je v súčasnosti stále v procese budovania, preto niektoré služby nie sú ešte sprístupnené.
 • Nevyhnutnou podmienkou pre využívanie e-služieb Elektronického archívu SR je autentifikácia prostredníctvom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom a aktívne osobné prostredie

Používateľské e-služby:

 • Podanie žiadosti o vytvorenie osobného prostredia v elektornickom archíve
 • Podanie žiadosti o zrušenie osobného prostredia
 • Získanie prístupu k osobnému prostrediu v elektronickom archíve
 • Podanie žiadosti o predloženie archívnych dokumentov
 • Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
 • Podanie žiadosti o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov
 • Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie
 • Podanie žiadosti o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie
 • Podanie návrhu na vyraďovacie konanie
 • Podanie návrhu na mimovyraďovacie konanie 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]