Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Po uskutočnení vyraďovacieho konania archív najneskôr do piatich rokov od vydania rozhodnutia preberá od pôvodcu registratúry archívne dokumenty spolu s evidenčnými pomôckami podľa registratúrneho poriadku. Archív určí termín odovzdania v rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov, pričom archívne dokumenty sú do času ich odovzdania do archívu uložené v registratúrnom stredisku pôvodcu registratúry. Preberanie archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe preberacieho protokolu, ktorého súčasťou je zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov vypracovaný odovzdávajúcim.

     Preberacie konanie prebieha pri pôvodcovi registratúry, ktorý je orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, právnickou osobou, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, alebo právnickou osobou, ktorá má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Na základe rozhodnutia o vyradení registratúrnych záznamov archív výzvou na odovzdanie archívnych dokumentov iniciuje preberacie konanie, v ktorom žiada o vypracovanie zoznamu odovzdávaných archívnych dokumentov a zároveň o odovzdanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej starostlivosti archívu. Pôvodca odovzdáva archívne dokumenty v lehote, ktorú archív určí, a uložené v označených archívnych škatuliach. Následne archív vyhotoví preberací protokol.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]