Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

   Preberanie vyradených registratúrnych záznamov do archívu prebieha v súlade s registratúrnym poriadkom pôvodcu registratúry. Spravidla nasleduje po podaní návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov a po vydaní rozhodnutia archívom, ktoré pôvodcovi registratúry dovoľuje odovzdať registratúrne záznamy so znakom hodnoty "A" do archívu a registratúrne záznamy bez znaku hodnoty "A" odovzdať na zničenie.

   Pôvodca registratúry je povinný zabezpečiť všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty do času, kým ich archív nepreberie do trvalej archívnej starostlivosti. 

   Archív preberá archívne dokumenty uložené v označených úložných jednotkách (škatuliach) v dohodnutej lehote. 

   Postup pri odovzdávaní archívnych dokumentov do trvalej archívnej starostlivosti archívu:

  1. Pôvodca registratúry vyhotoví Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (DOCX, 16 kB) a dovezie archívne dokumenty do archívu.
  2. Archív na základe zoznamu vyhotoví dvojmo preberací protokol, ktorý slúži ako doklad o preberacom konaní.

   V prípade otázok kontaktujte pracovníkov archívu.

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30