Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Služby

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pracoviskom na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.

     Archív je odborným pracoviskom, ktorý poskytuje tieto služby:

  •  vyhotovuje odpisy, výpisy, kópie a potvrdenia z archívnych dokumentov,
  •  vykonáva predarchívnu starostlivosť - vyraďovanie registratúrnych záznamov, schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov, odborné poradenstvo v oblasti predarchívnej    starostlivosti
  •  preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty,
  •  vypracúva archívne pomôcky,
  •  vykonáva štátny odborný dozor,
  •  umožňuje prístup k archívnym dokumentom, k archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, 
  •  spravuje archívny informačný systém prostredníctvom informačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a aplikačného programového vybavenia AFondy,
  •  podieľa sa na výskume v oblasti archívnictva a na propagovaní archívneho dedičstva.       

   Klientov radi privítame v podateľni nášho archívu.

Podatelňa

Životné udalosti

Bádateľ (Štúdium)

Predarchívna starostlivosť

Vlastníte archívne dokumenty? Chcete ich darovať, predať alebo uložiť do depozitu štátneho archívu?

Filmovanie a fotografovanie

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Knižnica

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30