Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Bádateľňa

Bádateľňa Štáteho archívu v Prešove, pracovisko Archív Svidník je verejnosti prístupná:

pondelok až štvrtok v čase 08:00 - 14:30 hod.

   Bádateľ sa pri vstupe do bádateľne zapisuje do knihy návštev. Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorou je bádateľský list (DOCX, 23 kB), ktorý je platný len pre kalendárny rok, v ktorom bol vypísaný. Žiadateľ uvedie v bádateľskom liste okrem osobných údajov tému štúdia a vyhlásenie o tom, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste. Bádateľský list môže poslať aj vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva (podmienkou je vytvorenie personalizovaného prostredia v Elektronickom archíve Ministerstva vnútra SR).

Link pre vytvorenie personalizovaného prostredia pre fyzické osoby 

Štúdium archívnych dokumentov v bádateľni upravuje Bádateľský poriadok (PDF, 171 kB).

V zákonom stanovených prípadoch môže archív obmedziť prístup k archívnym dokumentom. 

Právo na prístup k archívnym  dokumentom sa obmedzí, ak by mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, práva žijúcich osôb, mohlo by dôjsť k poškodeniu dokumentu alebo žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok.

Prístup k osobným údajom v archívnom  dokumente je možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, po predložení  písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú (alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije), alebo ak je účelom využitia archívneho dokumentu historický alebo iný vedecký výskum.

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30