Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2023, štvrtok
 

Ponuky na predaj a darovanie archívnych dokumentov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

   Ak vlastníte archívny dokument, ktorý by ste chceli dať do trvalej archívnej starostlivosti archívu, môžete ho ponúknuť Štátnemu archívu v Prešove, pracovisko Svidník. Dokumenty môžete poskytnúť archívu ako:

  • dar,
  • predaj,
  • odovzdanie do úschovy archívu.

   Posúdenie vašej ponuky s vami odkonzultuje odborný pracovník archívu.

   Rozhodovanie o dokumentárnej hodnote ponúknutého záznamu na základe návrhu zmluvy zaslanej archívom zabezpečí Akvizičná komisia odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. K nadobudnutiu archívneho dokumentu do vlastníctva Slovenskej republiky môže dôjsť len na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo depozitnej zmluvy. V prípade odpredaja určí akvizičná komisia aj kúpnu cenu.

   Hlavným kritériom pre navrhovanie odhadnej kúpnej ceny archívneho dokumentu je obsah záznamu, a to jeho informačná sýtosť, pôvodnosť, závažnosť informácií a jedinečnosť. Hodnotu archívneho dokumentu ovplyvňuje obdobie jeho vzniku, obsah a pôvodca dokumentu, predovšetkým jeho celoštátny, národný, medzinárodný, regionálny alebo miestny význam. Osobitne sa posudzuje dokument mimoriadneho významu pre dejiny Slovenska a jeho obyvateľstva.    

   Ako pôvodca fondu budete mať k týmto dokumentom neobmedzený prístup.

Ponúknuť môžete listiny a úradné knihy, knižničné dokumenty, osobnú korešpondenciu a pozostalosti, iný rukopisný materiál, iný dokumentačný materiál osobného charakteru, notové záznamy, dobovú tlač, mapy, plány, obrazové dokumenty a zvukové záznamy.

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30