Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Štátny odborný dozor

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

   Štátny odborný dozor vykonávaný zamestnancami štátneho archívu je zameraný na dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj na dodržiavanie záväzných interných aktov riadenia na správu registratúry, predovšetkým registratúrneho poriadku registratúrneho plánu. Predmetom kontroly u pôvodcov registratúry I. kategórie je aj dodržiavanie vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Plán kontrolnej činnosti Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Svidník na rok 2021 (DOC, 63 kB) 

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30