Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

   Archív zapožičiava archívne dokumenty na verejné vystavovanie najmä galériám, múzeám a iným kultúrnym inštitúciam na základe žiadosti o vypožičanie archívnych dokumentov a Dohody o výpožičke archívnych dokumentov uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako požičiavateľom a vystavovateľom ako vypožičiavateľom. Žiadosť o vypožičanie je vystavovateľ povinný zaslať archívu minimálne dva mesiace pred otvorením výstavy. Vystavovateľ je povinný zapožičané archívne dokumenty poistiť.

   Organizátor výstavy je tiež povinný zabezpečiť optimálne klimatické podmienky výstavných priestorov, ktoré upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Originály archívnych dokumentov sa vystavujú iba krátkodobo a za dodržania podmienok ich ochrany, klimatických a svetelných podmienok vystavovania a odporúčaných spôsobov vystavovania niektorých druhov dokumentov. Na dlhodobé alebo stále výstavy sa poskytuje kópia archívneho dokumentu vo forme reprodukovanej kópie alebo faksimile originálu. Kópiu archívneho dokumentu zapožičiava archív aj v prípade zlého fyzického stavu archívneho dokumentu. 

   V prípade zájmu o vypožičanie archívnych dokumentov na výstavy konktaktujte pracovníkov archívu.

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30