Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Objednávanie dokumentov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom formou štúdia upravuje na základe § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 a § 15 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov bádateľský poriadok vydávaný Štátnym archívom v Prešove. Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu osobne, poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva.

     Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu. Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list (DOCX, 23 kB).

     Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne pri spracovaných archívnych fondoch), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníkom archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ, alebo vedúci pracoviska obmedziť prístup k archívnym dokumentom.  

     Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné (výnimkou je štúdium štátnych matrík). Vyžiadané služby ako sú vyhotovenie xerokópii, skenov a používanie vlastného reprografického zariadenia sú spoplatnené podľa cenníka služieb archívov. Používanievlastných reprografických zariadení, osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov je povolené iba na základe súhlasu vedúceho archívu.

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30