Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z hľadiska historického významu pôvodcov delí pôvodcov do 3 kategórii, v rámci ktorých sú odstupňované aj ich povinnosti vo vzťahu k registratúre:

  • 1. kategória - orgány verejnej správy, právnické osoby zriadené orgánom verejnej správy, právnické osoby zriadené zákonom alebo právnické osoby, ktorých postavenie upravuje zákon (úrady štátnej správy, orgány územnej samosprávy – VÚC, obce, mestá a nimi zriadené inštitúcie ako školy, knižnice, múzeá....);
  • 2. kategória – ostatní pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých vznikajú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou, určuje ich archív (významné právnické osoby hospodárskeho života, cirkev a ňou zriadené inštitúcie, súkromné a cirkevné školy);
  • 3. kategória – pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou alebo sú výsledky ich činnosti predmetom autorského práva (menšie firmy, živnostníci

Zoznam orgánov a organizácií v predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Svidník (DOCX, 30 kB)

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30