Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Po vydaní rozhodnutia k vyraďovaciemu konaniu, budú registratúrne záznamy posúdené v danom vyraďovacom konaní ako archívne dokumenty do času ich odovzdania do archívu uložené v registratúrnom stredisku pôvodcu registratúry.

Na základe rozhodnutia o vyradení registratúrnych záznamov archív výzvou na odovzdanie archívnych dokumentov iniciuje preberacie konanie, v ktorom žiada o vypracovanie zoznamu odovzdávaných archívnych dokumentov a zároveň o odovzdanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej starostlivosti archívu. Pôvodca odovzdáva archívne dokumenty v lehote, ktorú archív určí a uložené v označených archívnych škatuliach. Následne archív vyhotoví preberací protokol.

Vzor tlačiva - Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (RTF, 41 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]