Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa
Archívny úsek           

1. oddelenie spracúvania archívnych dokumentov (1. OSAD)

- spravuje archívne fondy do roku 1918, osobné archívne fondy, archívne zbierky, mapy a plány bez časového ohraničenia a mikrofilmy

2. oddelenie spracúvania archívnych dokumentov (2. OSAD)

 - spravuje uzatvorené archívne fondy po roku 1918

oddelenie služieb verejnosti (OSV)

- metodicky usmerňuje a kontroluje ústredné orgány štátnej správy a organizácie celoslovenského významu na úseku ich spisovej, skartačnej a archívnej činnosti, preberá prírastky archívnych fondov po roku 1968 a spravuje registratúrne stredisko

oddelenie ochrany archívnych dokumentov (OOAD)

- zahrňuje aplikovaný výskum, laboratóriá na reštaurovanie a konzervovanie, fotolaboratórium a dezinfekčnú komoru

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]