Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Informácie k vedeniu volebnej kampane


     Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

     Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.

     Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.

 

Vedenie volebnej kampane politickou stranou alebo politickým hnutím


Vedenie volebnej kampane kandidátom na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5 000, uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia, ktorý vedie volebnú kampaň sám

Vedenie volebnej kampane kandidátom na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov do 5 000, uvedeným na kandidátnej listine politickej strany, ktorý vedie volebnú kampaň sám


Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5 000

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov do 5 000

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva