Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Potvrdenia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Vyhľadávanie dokumentov

     Archív vyhotovuje kópie, odpisy, výpisy, potvrdenia z archívnych dokumentov za úhradu nákladov. Na vyhotovenom odpise, výpise, potvrdení a kópii osvedčuje ich zhodu  s archívnym dokumentom. Archívom osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál archívneho dokumentu.

     Prístup k archívnym dokumentov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti (PDF, 275 kB). Žiadateľ v žiadosti uvedie svoje osobné údaje, údaje o požadovanom archívnom dokumente a účel jeho využitia.

     Na základe žiadostí sa vydávajú potvrdenia o návšteve školy, kópie z maturitných katalógov, výpisy z protokolov o záverečných učňovských skúškach a potvrdenia o ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré klienti potrebujú pri odchode do dôchodku, pre zamestnávateľa alebo pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vyhotovujú sa z archívnych dokumentov uložených v archívnych fondoch základných a stredných škôl okresu Prievidza.

     Veľký záujem je o vydávanie výpisov z matrík (rodné, sobášne a úmrtné). Matričné knihy sú uložené podľa matričných obvodov. V archíve sú uložené matriky z rokov 1895 - 1906.

     Často žiadanými sú dokumenty Štátneho notárstva v Prievidzi a Okresného súdu v Prievidzi, z ktorého je veľký záujem najmä o kópie dedičských rozhodnutí, potrebných
na obnovu dedičského konania. V Archíve v Bojniciach sú uložené dedičské spisy do roku 1976. Dedičské spisy od roku 1977 sa nachádzajú v registratúrnom stredisku Okresného súdu v Prievidzi.

     Ďalej sa u nás nachádzajú stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projekty stavieb IBV a KBV do roku 1990. Dokumenty týkajúce sa výstavby od roku 1990 vyššie sa nachádzajú v registratúrnom stredisku Okresného úradu Prievidza.

     Žiadosti je možné podať osobne, zasielať poštou, v prílohe emailu a elektronicky.

    

   

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]