Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Potvrdenia o štúdiu na školách

Potvrdenia - dokumenty zo štúdia na školách

Štátny archív v Bratislave na základe podanej žiadosti vyhotovuje kópie dokumentov, prípadne odpisy/výpisy z dokumentov potvrdzujúcich štúdium alebo ukončenie štúdia na školách, ktorých archívne dokumenty mu boli odovzdané.  Štátny archív v Bratislave má v trvalej archívnej starostlivosti uložené archívne dokumenty vzniknuté z činnosti súkromných a cirkevných základných a stredných škôl, ďalej stredných škôl všetkých typov, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Bratislava alebo Bratislavský samosprávny kraj (resp. bývalý Západoslovenský kraj) a vybraných vysokých škôl.


Vyhotovené kópie, odpisy/výpisy alebo potvrdenia budú do 30 kalendárnych dní odoslané na adresu uvedenú v žiadosti. Pre účel potvrdenia návštevy školy, ukončenia ročníka alebo štúdia sa najčastejšie využívajú protokoly o maturitnej skúške, o záverečných učňovských skúškach a katalógové listy.


Žiadosť o vystavenie kópie alebo výpisu môžete podať poštou, osobne alebo elektronicky prostredníctvom žiadosti o odpis/výpis dokumentov zo štúdia. (DOCX, 24 kB)


Vyplnené elektronické žiadosti môžete poslať na emailovú adresu TA.13G4@S2.S3RYKSPS2@.

Ďalšie informácie:


1. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a jej mestských častí patria do starostlivosti Archívu mesta Bratislavy.


2. Existujúce školy majú registratúrne záznamy v prevažnej miere stále vo svojej správe.


3. Archívne dokumenty zo zrušených škôl, prípadne škôl zaniknutých zlúčením s inou školou, ktoré neboli odovzdané do Štátneho archívu v Bratislave, sa spravidla nachádzajú v správe nástupníckej školy.

Kontakt:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy