Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

Pôvodcovia registratúry, ktorí sú orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej správy, zákonom, alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, sú povinní vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán. Iní pôvodcovia, z činnosti ktorých vznikajú archívne dokumenty, sú povinní vypracovať iba registratúrny plán (pôvodcovia II. kategórie). Registratúrny poriadok má pôvodca vypracovať na jeho konkrétne podmienky správy registratúry. Registratúrny plán člení registratúru do vecných skupín a musí zohľadňovať typy písomností, ktoré vznikajú z pôvodcu. Takto vypracovanú smernicu pôvodca predkladá na posúdenie a schválenie štátnemu archívu, pri príprave môže so štátnym archívom konzultovať. Pri vypracovaní registratúrneho poriadku a plánu možno postupovať podľa vzorových registratúrnych poriadkov a plánov, ktoré sú pre rôzne typy pôvodcov vypracované tu . (link: https://www.minv.sk/?vzorove-registraturne-poriadky-a-plany)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]