Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Pôvodca registratúry je povinný vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou; to neplatí pre pôvodcu registratúry, z činnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu registratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva.

     Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, je povinný vypracovať aj registratúrny poriadok. Povinnosť vypracovať registratúrny poriadok má aj právnická osoba, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, alebo právnická osoba, ktorá má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.

     Iný pôvodca registratúry, z ktorého činnosti vznikajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, vypracúva registratúrny plán; registratúrny poriadok nevypracúva.

     Vzory interných noriem na správu registratúry sú uvedené na stránke ministerstva.

     Pôvodcom registratúry odporúčame, aby nás pred vypracovaním registratúrneho poriadku alebo plánu najprv kontaktovali.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]