Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2023, štvrtok
 

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Každý má právo požiadať registrový orgán o vydanie výpisu z verejnej časti registra politických strán a politických hnutí. Výpis z verejnej časti registra strán obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania.

O výpis možno požiadať:

1.v listinnej podobe:

Žiadosť je potrebné doručiť osobne do podateľne (Drieňová 22, Bratislava) alebo poštou na adresu:


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sekcia verejnej správy

Odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86  Bratislava 29

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 5 EUR.

2.v elektronickej podobe:

Žiadosť sa podáva prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Vyhotovenie výpisu je spoplatnené sumou 2,50 EUR.

Popis elektronickej služby