Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2023, utorok
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

Cenník vybraných správnych poplatkov
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o školské doklady, dokumenty o ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní 3,00 €
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o matriky 3,00 €
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov št. správy, za stranu 3,00 €
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu v cudzom jazyku 3,00 €
Podanie žiadosti o nahliadnutie do matrík za každý zväzok 2,00 €
Cenník vybraných služieb archívu
Vypracovanie jednoduchej rešerše/hod. 13,27 €
Vypracovanie zložitej rešerše/hod. 19,91 €
Vypracovanie kombinovanej rešerše/hod. 21,57 €
Preklad textu/strana 13,27 €
Vyhotovenie xerokópií – čiernobiele jednostranné A4/list 0,19 €
Vyhotovenie xerokópií – farebné A4/list 0,82 €
Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou v rozlíšení 300 DPI/do A4/list 1,99 €
Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou v rozlíšení 600 DPI/do A4/list 8,29 €
Udelenie súhlasu používať vlastné reprografické zariadenie/deň 13,27 €

Cenník služieb archívov (PDF, 156 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy