Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

Cenník vybraných správnych poplatkov
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o školské doklady, dokumenty o ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní 4,00
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o matriky 4,00
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov št. správy, za stranu 4,00
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu v slovenskom jazyku 2,00 
Potvrdenie, výpis, odpis, kópia z archívnych dokumentov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu v cudzom jazyku 4,00
Podanie žiadosti o nahliadnutie do matrík za každý zväzok 3,00
Cenník vybraných služieb archívu
Vypracovanie jednoduchej rešerše/hod. 15,00
Vypracovanie zložitej rešerše/hod. 23,00
Vypracovanie kombinovanej rešerše/hod. 25,00
Preklad textu z latinčiny, nemčiny alebo maďarčiny do slovenčiny/strana 25,00
Vyhotovenie xerokópií – čiernobiele jednostranné A4/list 0,30
Vyhotovenie xerokópií – farebné jednostranné A4/list 1,00
Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou v rozlíšení 300 DPI/do A4/záber 2,00
Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou v rozlíšení 600 DPI/do A4/list 9,00
Udelenie súhlasu používať vlastné reprografické zariadenie/deň 12,00

Cenník služieb štátnych archívov zriadených MV SR platný od 1. januára 2024 (PDF, 174 kB)

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1. apríla 2024 (PDF, 103 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

POZOR! 

Od 1. apríla 2024 je platný nový sadzobník správnych poplatkov.


POZOR! 

Od 1. januára 2024 je platný nový cenník služieb štátnych archívov.