Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Predarchívna starostlivosť

V oblasti predarchívnej starostlivosti archív metodicky usmerňuje správu registratúry úradov, inštitúcií a organizácií so sídlom v jeho územnom obvode, najmä orgánov štátnej správy a samosprávy, univerzít a právnických osôb, vykonáva nad nimi štátny odborný dozor, schvaľuje registratúrne poriadky a plány, posudzuje dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov vo vyraďovacích konaniach a preberá od pôvodcov archívne dokumenty do trvalej archívnej starostlivosti.

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

Vyradenie registratúrnych záznamov

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

Štátny odborný dozor

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy