Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Rodinná história

Genealogický výskum v Štátnom archíve v Košiciach umožňuje zbierka matrík piatich náboženských komunít, ktoré sú zachované zväčša do roku 1895, a štátne matriky Košíc a okresu Košice-okolie 1895 – 1922. Matriky po roku 1922 sú uložené na príslušných matričných úradoch. Genealogické údaje poskytujú tiež elaboráty sčítania obyvateľstva obcí Abovsko-turnianskej župy z roku 1857, sčítacie hárky obcí Abovskej a Turnianskej župy z roku 1869, príp. súpisy Židov podľa slúžnovských okresov Abovskej župy z roku 1848.

Archív umožňuje prístup k matrikám formou osobného štúdia v bádateľni, formou vyhotovenia výpisu z matriky alebo formou genealogickej rešerše.

Štúdium matrík narodených, sobášených a zomrelých je v bádateľni archívu umožnené po podaní žiadosti o nahliadnutie do matrík (DOC, 31 kB). Žiadosť je možné podať aj prostrednícvom elektronického formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Prístup k cirkevným matrikám je možný iba na mikrofilmoch. Vzhľadom na veľký počet záujemcov o štúdium matrík je potrebné termín návštevy vopred dohodnúť s pracovníkom bádateľne osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Termín návštevy je záväzný až po schválení archívom. Štúdium matrík sa spoplatňuje sumou 3 € podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov (PDF, 103 kB) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyrubuje sa za každý zväzok matriky na mikrofilme, ktorý si žiadateľ vyžiada.

Genealogické údaje formou výpisu z matriky poskytuje archív na základe žiadosti o výpis z matriky (PDF, 109 kB). Vyhotovenie výpisu z matriky na iné ako úradné účely sa spoplatňuje podľa položky č. 4b a 4e sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Službu genealogickej rešerše archív poskytuje výhradne pre zahraničných žiadateľov na základe žiadosti o vypracovanie genealogického výskumu/application for genealogical research (DOCX, 24 kB). Vyhotovenie genealogickej rešerše sa spoplatňuje podľa cenníka služieb archívov (PDF, 174 kB). Archív vypočíta cenu podľa náročnosti a množstva pracovného času potrebného na jej vypracovanie. K cene za rešerš sa pripočítava manipulačný poplatok, cena za kancelársku prácu, vyhotovenie kópií, poštovné a za prípadný preklad. Archív účtuje aj cenu za zápornú rešerš.