Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Konferencie

Výstavy  |  Konferencie  |  Semináre a kurzy  |  Deň otvorených dverí

Stretnutie mladých historikov

Štátny archív v Košiciach spolupracoval s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV na príprave XII. ročníka doktorandskej konferencie Stretnutie mladých historikov, ktorá sa uskutočnila 12. októbra 2022 na tému Historický prameň v súčasnosti - archívy, inovácie, zdieľanie. Na konferencii vystúpilo 10 doktorandov v troch komentovaných sekciách.

Stretnutie mladých historikov XII.


Diskusia s heraldikom

Ako sprievodné podujatie k výstave Slovensko v štátnej symbolike sa 12. októbra 2022 v priestoroch historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach uskutočnila prednáška heraldika PhDr. Ladislava Vrtela o histórii a tvorbe štátneho znaku Slovenskej republiky spojená s diskusiou.

Diskusia s heraldikom


Trianon v dokumentoch

V rámci osláv 100. výročia od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy pripravili štátne archívy a správa štátnych hraníc MV SR v spolupráci s Historickým ústavom SAV vedeckú konferenciu o význame a dôsledkoch udalostí, ktoré ovplyvnili priebeh československo-maďarskej štátnej hranice. Konferencia sa konala 9. a 10. septembra 2020 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Trianon v dokumentoch


November 1989 na Slovensku a v Košiciach

K 30. výročiu udalostí z novembra 1989 v Košiciach zorganizovali Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum a Ústav pamäti národa prednášku historika Doc. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. z Ústavu pamäti národa o revolučných udalostiach z konca roku 1989. Prednáška sa uskutočnila 19. novembra 2019 v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea ako sprievodné podujatie ku komornej výstave Na ceste k slobode.

Prednáška November 1989


Na ceste k slovenskej štátnosti

Štátny archív v Košiciach a Archív mesta Košice boli spoluorganizátormi medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú v rámci osláv 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky usporiadal odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s cieľom priblížiť výsledky najnovších výskumov na tému dejinných udalostí rokov 1918, 1968 a 1993. Konferencia sa konala 18. – 20. septembra 2018 v priestoroch Historickej radnice mesta Košice. Trojdňové podujatie otvorili bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a slovenský veľvyslanec v Českej republike Peter Weiss. Na konferencii vystúpilo viac ako tridsať archivárov, historikov a politológov.

Na ceste k slovenskej štátnosti

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy