Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2021, nedeľa
 

Výstavy

Profesor Ladislav Tajták (1921 - 2020) - sedemdesiat rokov v službách histórie

Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravili pri príležitosti 100. výročia narodenia historika profesora Ladislava Tajtáka výstavu, ktorá je od 27. apríla 2021, kedy by mal pán profesor 100 rokov, prístupná online.

Tajták100


Trianon v dokumentoch – Storočná história hraníc Slovenska

Štátny archív v Košiciach spolupracoval na výstave, ktorú v rámci osláv 100. výročia od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy usporiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výstava prezentovala archívne dokumenty o priebehu, výsledkoch a realizácii záverov Trianonskej zmluvy, ako aj memoáre priamych účastníkov rokovania či dobové mapy a plány zakresľujúce hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré boli verejnosti sprístupnené po prvý raz. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 9. septembra 2020 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pre verejnosť bola sprístupnená do 12. októbra 2020.

Trianon v dokumentoch


Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia

Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav a Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadali v roku 2019 výstavu, ktorá pripomenula neľahký zápas o spoločný štát i prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia československej štátnej moci na území Slovenska. Výstava bola slávnostne otvorená za účasti veľvyslancov Slovenskej republiky v Paríži a Francúzskej republiky v Bratislave 21. mája 2019 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a sprístupnená bola do 4. augusta 2019.

Boje o Slovensko v roku 1919

Reportáž telKE o výstave


Košice 1918 – 1938: Zrod metropoly východného Slovenska

Štátny archív v Košiciach a Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravili spoločnú výstavu o začleňovaní Košíc do Československej republiky. Verejnosť mala možnosť prvýkrát vidieť vzácne archívne dokumenty z oblasti štátnej správy, administratívy mesta i župy, policajnej správy, ale aj zaujímavé osobné fondy. Výstava bola rozdelená do siedmich tematických blokov pokrývajúcich všetky dôležité témy 1. ČSR. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 25. októbra 2018 v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Od októbra 2018 do júla 2019 výstavu videlo takmer 5 400 návštevníkov.

Zrod metropoly východného Slovenska

Reportáž TV KOŠICE o výstave


Dejiny tvoríš ty

Štátny archív v Košiciach, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Slovenské technické múzeum Košice zorganizovali 5. októbra 2018 v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach interaktívnu výstavu primárne orientovanú na žiakov základných a stredných škôl. Boli tam vystavené kópie archívnych dokumentov, ktoré sa týkali rôznych období života bežných ľudí v 20. storočí. Verejnosť sa mohla vrátiť do minulého storočia aj vďaka vystaveným automobilovým veteránom, dobovej hudobnej produkcii či autentickým odevom. Výstavu navštívilo niekoľko stoviek študentov.

Dejiny tvoríš ty


Na ceste k slovenskej štátnosti

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky usporiadali Štátny archív v Košiciach spolu s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR a Archívom mesta Košice unikátnu výstavu viac ako 620 archívnych dokumentov, ktoré v chronologických blokoch prevádzali návštevníkov jednotlivými obdobiami od čias národného obrodenia v roku 1848 až po vznik samostatného slovenského štátu v roku 1993. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 19. septembra 2018 v košickej Kunsthalle. Výstava bola pre verejnosť sprístupnená do 19. novembra 2018.

Na ceste k slovenskej štátnosti


Výstava archívnych dokumentov

Štátny archív v Košiciach sprístupnil pri príležitosti 65. výročia svojho založenia výstavu najzaujímavejších archívnych dokumentov, ktoré boli verejnosti sprístupnené po prvý raz. Výstava sa uskutočnila 16. mája 2016 v priestoroch bádateľne archívu. Návštevníci mali možnosť vidieť najstarší dokument archívu, ktorým je listina kráľa Mateja Korvína z roku 1484 potvrdzujúca darovanie majetkov košickým dominikánom, najstaršie košické matriky zo 16. a 17. storočia či archívne dokumenty týkajúce sa významných osobností, napríklad matričný zápis o narodení Pavla Jozefa Šafárika, Rudolfa Viesta alebo gymnaziálne vysvedčenie literáta Šándora Máraia.

Archív si pri tejto príležitosti prevzal medzinárodné ocenenie. Maďarská spoločnosť pre výskum rodín (MACSE) ho na základe skúseností svojich členov, ktorí ho navštívili, označila za bádateľské miesto roka 2015. Maďarská spoločnosť pre výskum rodín je genealogická spoločnosť, ktorá združuje viac ako 1000 maďarských genealógov, ktorí sa zaujímajú o svoje rodinné korene z celého Maďarska a okolitých krajín. Na základe dotazníkov od svojich členov a priaznivcov vyhodnocuje najlepší archív, resp. archív, kde sa stretli s najlepším prístupom. Toto ocenenie udeľuje raz ročne jednému archívu vo svete.

Výstava archívnych dokumentov

Reportáž TV KOŠICE o výstave

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy