Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Výstavy

Slovensko v štátnej symbolike

Štátny archív v Košiciach v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach prezentuje unikátnu výstavu Slovensko v štátnej symbolike, ktorú pripravil odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Autorom výstavy je heraldik a spolutvorca štátneho znaku Slovenskej republiky Ladislav Vrtel. Výstava mapuje históriu symbolov používaných na našom území od Byzantskej ríše do roku 1992, prináša ich grafické znázornenie a nezabúda na všetky štátne symboly, okrem znaku aj vlajku, hymnu a pečať. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 5. septembra 2022 na Bratislavskom hrade, kde bola prístupná verejnosti do 2. októbra 2022 a následne sa presunula do historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach, kde si ju môžu návštevníci pozrieť do 30. novembra 2022.

Slovensko v štátnej symbolike


Židovský kódex – temný príbeh histórie

V predvečer 80. výročia prijatia Židovského kódexu bola v Univerzitnej knižnici v Bratislave slávnostne otvorená výstava Židovský kódex – temný príbeh histórie s podtitulom 80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch, ktorú usporiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výstava ilustrovala rôzne typy legislatívnych predpisov a ich zásah do každodenného života židovského obyvateľstva prostredníctvom zachovaných archívnych dokumentov. Štátny archív v Košiciach pripravil na výstavu panel o protižidovských opatreniach na arbitrážnom území. Výstava bola pre verejnosť sprístupnená do 8. októbra 2021.

Výstava Židovský kódex


Profesor Ladislav Tajták (1921 – 2020) – sedemdesiat rokov v službách histórie

Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravili pri príležitosti 100. výročia narodenia významného košického rodáka, historika profesora Ladislava Tajtáka netradičnú online výstavu, ktorá mapuje jeho sto rokov života a sedemdesiat rokov činorodej práce. Verejnosť sa môže prostredníctvom bohatého obrazového materiálu pochádzajúceho z osobnej pozostalosti profesora Tajtáka a z fondov uložených v slovenských archívoch oboznámiť so životom a dielom jednej z najvýraznejších osobností historickej akademickej obce na východnom Slovensku. Výstava je sprístupnená verejnosti online od 27. apríla 2021, kedy by mal pán profesor 100 rokov.

Tajták100


Trianon v dokumentoch – Storočná história hraníc Slovenska

Štátny archív v Košiciach spolupracoval na výstave, ktorú v rámci osláv 100. výročia od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy usporiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výstava prezentovala archívne dokumenty o priebehu, výsledkoch a realizácii záverov Trianonskej zmluvy, ako aj memoáre priamych účastníkov rokovania či dobové mapy a plány zakresľujúce hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré boli verejnosti sprístupnené po prvý raz. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 9. septembra 2020 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pre verejnosť bola sprístupnená do 12. októbra 2020.

Výstava Trianon v dokumentoch


Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia

Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav a Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadali v roku 2019 výstavu, ktorá pripomenula neľahký zápas o spoločný štát i prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia československej štátnej moci na území Slovenska. Výstava bola slávnostne otvorená za účasti veľvyslancov Slovenskej republiky v Paríži a Francúzskej republiky v Bratislave 21. mája 2019 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a sprístupnená bola do 4. augusta 2019.

Reportáž telKE o výstave

Výstava Boje o Slovensko


Košice 1918 – 1938: Zrod metropoly východného Slovenska

Štátny archív v Košiciach a Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravili spoločnú výstavu o začleňovaní Košíc do Československej republiky. Verejnosť mala možnosť prvýkrát vidieť vzácne archívne dokumenty z oblasti štátnej správy, administratívy mesta i župy, policajnej správy, ale aj zaujímavé osobné fondy. Výstava bola rozdelená do siedmich tematických blokov pokrývajúcich všetky dôležité témy 1. ČSR. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 25. októbra 2018 v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Od októbra 2018 do júla 2019 výstavu videlo takmer 5 400 návštevníkov.

Reportáž TV KOŠICE o výstave

Výstava Zrod metropoly


Dejiny tvoríš ty

Štátny archív v Košiciach, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Slovenské technické múzeum Košice zorganizovali 5. októbra 2018 v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach interaktívnu výstavu primárne orientovanú na žiakov základných a stredných škôl. Boli tam vystavené kópie archívnych dokumentov, ktoré sa týkali rôznych období života bežných ľudí v 20. storočí. Verejnosť sa mohla vrátiť do minulého storočia aj vďaka vystaveným automobilovým veteránom, dobovej hudobnej produkcii či autentickým odevom. Výstavu navštívilo niekoľko stoviek študentov.

Výstava Dejiny tvoríš ty


Na ceste k slovenskej štátnosti

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky usporiadali Štátny archív v Košiciach spolu s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR a Archívom mesta Košice unikátnu výstavu viac ako 620 archívnych dokumentov, ktoré v chronologických blokoch prevádzali návštevníkov jednotlivými obdobiami od čias národného obrodenia v roku 1848 až po vznik samostatného slovenského štátu v roku 1993. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 19. septembra 2018 v košickej Kunsthalle. Výstava bola pre verejnosť sprístupnená do 19. novembra 2018.

Výstava na ceste k slovenskej štátnosti


Výstava archívnych dokumentov

Štátny archív v Košiciach sprístupnil pri príležitosti 65. výročia svojho založenia výstavu najzaujímavejších archívnych dokumentov, ktoré boli verejnosti sprístupnené po prvý raz. Výstava sa uskutočnila 16. mája 2016 v priestoroch bádateľne archívu. Návštevníci mali možnosť vidieť najstarší dokument archívu, ktorým je listina kráľa Mateja Korvína z roku 1484 potvrdzujúca darovanie majetkov košickým dominikánom, najstaršie košické matriky zo 16. a 17. storočia či archívne dokumenty týkajúce sa významných osobností, napríklad matričný zápis o narodení Pavla Jozefa Šafárika, Rudolfa Viesta alebo gymnaziálne vysvedčenie literáta Šándora Máraia.

Archív si pri tejto príležitosti prevzal medzinárodné ocenenie. Maďarská spoločnosť pre výskum rodín (MACSE) ho na základe skúseností svojich členov, ktorí ho navštívili, označila za bádateľské miesto roka 2015. Maďarská spoločnosť pre výskum rodín je genealogická spoločnosť, ktorá združuje viac ako 1000 maďarských genealógov zaujímajúcich sa o svoje rodinné korene z celého Maďarska a okolitých krajín. Na základe dotazníkov od svojich členov a priaznivcov vyhodnocuje najlepší archív, resp. archív, kde sa stretli s najlepším prístupom. Toto ocenenie udeľuje raz ročne jednému archívu vo svete.

Reportáž TV KOŠICE o výstave

Výstava archívnych dokumentov

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy