Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Modernizácia verejnej správy na Slovensku optikou OECD

25. 11. 2015

SK OECD

Tím expertov z  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  strávil mapovaním verejnej správy na Slovensku takmer celý rok. Výsledkom ich skúmania je komplexná správa o jej súčasnom stave. Odborníci OECD s bohatými medzinárodnými skúsenosťami v nej zhodnocujú doterajšie úsilie a pokrok a tiež prinášajú na mieru šité odporúčania pre ďalšiu fázu reformy verejnej správy na Slovensku.

Slovensko na ceste za lepšie fungujúcou administratívou

Jednou zo súčasných priorít krajiny je zvýšenie efektívnosti, účinnosti a kvality prijímania rozhodnutí v záujme lepšej správy vecí verejných. Vláde Slovenskej republiky sa podarilo do prípravy stratégie komplexnej reformy zapojiť skupinu expertov OECD pre verejnú správu. Výslednú správu s odporúčaniami 24. novembra 2015  odovzdala zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi do rúk  štátneho tajomníka ministerstva vnútra Mariána Saloňa. „Dlhoročné skúsenosti OECD s realizáciou reforiem verejnej správy v mnohých krajinách sú veľkou pridanou hodnotou. Spolupráca s takýmito odborníkmi prináša nezainteresovaný a zároveň expertný pohľad na reformu slovenskej verejnej správy a nastavuje jej zrkadlo, ktoré nám pomáha vnímať potreby a dosiahnuť viac užitočných zmien v prospech občanov,“ zhodnotil Saloň.

OECD sa aktívne zaoberá reformami verejnej správy viac než desať rokov. Disponuje kvalitným tímom expertov, ktorí úzko spolupracujú s jednotlivými vládami členských aj nečlenských krajín na  zvyšovaní kvality verejných služieb a systémov ich správy. Spolupráca s OECD je súčasťou projektu s názvom Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy na Slovensku, ktorý má prispieť k vyššej efektivite poskytovaných verejných služieb orientovaných na občana a k skvalitňovaniu verejnej správy vrátane ľudských zdrojov. Spoločný projekt je financovaný z fondov Európskej únie. 

Potrebujeme posilniť analytické kapacity a zlepšiť orientáciu na klienta.

Analýza OECD sa venuje piatim oblastiam verejnej správy, v ktorých pomenováva kľúčové výzvy a ponúka konkrétne odporúčania. Zameriava sa na riadenie, rozvoj a realizáciu politík s využitím analytických a hodnotiacich nástrojov, riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe, digitalizáciu slovenskej verejnej správy a tiež transparentnosť a bezúhonnosť pri správe vecí verejných. Podľa analýzy dnes Slovensko čelí dvom kľúčovým výzvam. Prvou z nich je potreba lepšej koordinácie pri implementácii prierezových politík pod vedením tzv. centra vlády, tvoreného kľúčovými inštitúciami verejnej správy. Takéto inštitucionálne nastavenie strategického riadenia  je podobné v drvivej väčšine krajín OECD. Analýza predpokladá, že lepšia spolupráca a komunikácia medzi zložkami centra vlády môže zlepšiť napríklad prepojenie politík a programov s výdavkami, odstrániť niektoré nedostatky a zbytočné duplicity. Druhou nemenej dôležitou výzvou je potreba posilnenia analytických kapacít na kľúčových ministerstvách s cieľom efektívnejšieho využitia dostupných dát, na základe ktorých je potrebné prijímať strategické rozhodnutia o politikách, službách, zákonoch a investíciách.

Štát ako moderný zamestnávateľ

Experti OECD sa zhodujú, že efektívne riadenie ľudských zdrojov vplýva na výkon verejnej správy a jej schopnosť kvalitne poskytovať verejné služby. Preto v analýze odporúčajú pokračovať v budovaní profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily, vrátane podpory kariérneho rastu a rozvoja zručností, schopností a zodpovednosti zamestnancov. Nemenej dôležité je podľa odborníkov podpora transparentnosti a bezúhonnosti naprieč celou verejnou správou, napríklad aj prostredníctvom predchádzania konfliktu záujmov a presadzovania kódexu etického správania vo všetkých oblastiach verejnej správy a služieb. Medzi ďalšími odporučeniami rezonuje napríklad aj potreba rozšíriť poskytovanie elektronických služieb, sprístupniť viac údajov na portáli otvorených vládnych dát a tiež posilniť využívanie sociálnych médií. 

Na zefektívňovanie verejnej správy máme podporu z Bruselu

Operačný program Efektívna verejná správa z dielne Ministerstva vnútra pre obdobie 2014-2020 vytvára podmienky pre realizáciu projektov zameraných na poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb v každej životnej situácii a jednotlivých fázach podnikania. „Vítame vklad OECD do formovania ďalšej fázy reformy, ktorý umožní jej realizátorom ťažiť zo skúseností krajín, ktoré sa procesu modernizácie venujú dlhšie. V minulosti OECD obdobne pomáhala vláde Estónska, Fínska, Francúzska, Poľska či Slovinska a my veríme že aj s podporou operačného programu Efektívna verejná správa dokážeme pomôcť preniesť hodnotné a replikovateľné skúsenosti prostredníctvom konkrétnych projektov do života verejnej správy na  Slovensku,“ povedala Denisa Saková, vedúca služobného úradu ministerstva vnútra. Operačný program má dnes schválených 31 projektových zámerov, ktoré reagujú aj na výzvy identifikované tímom OECD.

 


 • Švrtý workshop OECD o posilnení analytických kapacít vo verejnej správe
 • Tretí workshop OECD o manažmente ľudských zdrojov v štátnej správe 
 •  

  Dôležité odkazy


  Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
  Drieňová 22, 826 86 Bratislava

  PODATEĽŇA

  Drieňová 22, 826 86 Bratislava

  Úradné hodiny

  po - 8.00 h - 15.00 h

  ut - 8.00 h - 15.00 h

  str - 8.00 h - 17.00 h

  štv - 8.00 h - 15.00 h

  pia - 8.00 h - 14.00 h

   

   

   

  Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
   Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

  Verejné obstarávanie na MV SR