Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet

31. 12. 2013

autentifikacia-ilustr

Od stredy 1. januára 2014 ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu  Elektronické služby Centrálnej ohlasovne /ES CO/

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Služby sú dostupné na webovej stránke Elektronické služby MV SR  https://portal.minv.sk/ a aj na Ústrednom portáli verejnej správy /UPVS/http://www.slovensko.sk/

Úlohou portálu je jednoducho a rýchlo nasmerovať užívateľa na požadovanú službu, pričom okrem výberu životnej situácie bude mať užívateľ prirodzene na výber aj zoznam agend, katalóg služieb a možnosť vyhľadávania.  Všetky zverejnené životné situácie a sprístupnené elektronické služby majú na portáli svoj popis, vrátane postupnosti krokov a požiadaviek spojených s každým potrebným úkonom.

Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk

Sprístupnené možnosti poskytované elektronickými službami  ministerstva vnútra závisia od služieb Ústredného portálu verejnej správy  http://www.slovensko.sk/.  Počas obdobia, kým nebudú zrealizované všetky nevyhnutné elektronické služby ÚPVS , na ktorých sú závislé elektronické služby iných rezortov, niektoré vybavenia životných situácií budú fungovať doterajším spôsobom, čiže osobným navštívením príslušného úradu.

Držitelia aktivovanej  eID karty a zaručeného elektronického podpisu majú od 1. januára k dispozícii niektoré služby z agendy hlásenia trvalého a prechodného pobytu, vrátane získania  potvrdení online Na stránke https://portal.minv.sk/   sú v záložke ŽIVOTNÉ SITUÁCIE, kde postupne pribudnú služby z oblasti dopravných evidencií, registra obyvateľov, matrík a z ďalších  agend, ktoré ministerstvo vnútra postupne elektronizuje.  Agenda hlásenia pobytu je legislatívne upravená zákonom č. 190/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR.

Ďalšou sprístupnenou službou, tentoraz z agendy dokladov, je Modifikácia kontaktných údajov, ktorá umožňuje prihlásenému užívateľovi modifikovať e-mailovú adresu, telefónne číslo a diskrétny údaj evidovaný v informačnom systéme agendy občianskych preukazov.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR