Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Umením a slovom

V roku 2020 Slovenský národný archív spolupracoval s Východoslovenskou galériou na príprave výstavy predstavujúcej kultúrne dedičstvo premonštrátskeho kláštora v Jasove pod názvom Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Po uzávere spôsobenej pandémiou je znovu prístupná verejnosti od apríla 2021 vo výstavných priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach na Hlavnej ulici 27. Jej trvanie je predbežne naplánované do augusta 2021. Archív na túto výstavu poskytol predovšetkým fundačnú listinu kláštora, vydanú kráľom Belom IV. v roku 1255, ale aj umeleckohistoricky hodnotné návrhy barokových oltárov od významného rakúskeho sochára Johanna Günzela, šľachtickú erbovú listinu (armáles), ktorá reprezentuje funkciu kláštora ako hodnoverného miesta (stredoveká obdoba notariátu), ďalej návrh na barokovú prestavbu kláštora z 18. storočia, vzácne historické pečatidlá a tiež viacero fotografií z archívu prepozitúry. Koncept výstavy kladie dôraz najmä na umelecké diela zo zbierok kláštora, písomné pamiatky však významnou mierou dokresľujú jeho historický význam a mnohorakosť funkcií tak v oblasti náboženstva, ako aj civilného každodenného života.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]