Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Výstavy

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Archív sprístupňuje archívne dokumenty aj ich verejným vystavovaním. Organizuje výstavy a exkurzie zamerané na prezentáciu určitého historického obdobia života Slovákov a bližšie sa venuje regionálnym dejinám. Významné historické výročia archív pripomína aj podujatiami, ktoré sú uskutočňované predovšetkým pre študentov škôl. Archivári návštevníkom približujú vývoj archívnictva, študenti si prehliadkou archívnych dokumentov, spojenou s výkladom, dopĺňajú vedomosti získané počas štúdia. Prednášky rozširujú ich všeobecný prehľad o dejinách obyvateľov okresu.

Výstavy

V súčasnosti je pre verejnosť v archíve prístupná výstavka Židia v okrese Stará Ľubovňa.

Židia

     V roku 2018 sme organizovali výstavu pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky, 50. výročia od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Výročia

     O rok nato sme sa venovali udalostiam smerujúcim k novembru 1989, priebehu nežnej revolúcie, prelomovým rokom 1989/1990 a odrazu týchto dejinných zmien v obciach okresu.

1989

    V súvislosti so 75. výročím konca druhej svetovej vojny pripravili v roku 2020 naši pracovníci návštevníkom výstavku, ako aj pútavé prednášky a diskusie, zamerané na priebeh vojny na Slovensku a predovšetkým na situáciu v jednotlivých obciach okresu a postupné oslobodzovanie územia.

1945

      V roku 2021 naše pracovisko prezentovalo výstavku Nákazlivé ochorenia a epidémie v dejinách, pričom sa zameralo nielen na okres Stará Ľubovňa, ale aj na okolité krajiny či na prehľad vírusových ochorení vo svete, doplnený mapami. V úvodnej časti predstavilo údaje o postupnom šírení moru v Európe a neskôr aj v okrese, konkrétne v Podolínci v roku 1564 a v Starej Ľubovni v rokoch 1645 a 1646. Cenné správy o ranonovovekých a novovekých epidémiách sa zachovali najmä vo fondoch Magistrát mesta Hniezdne, Magistrát mesta Podolínec. Súčasťou Magistrátu mesta Hniezdne je úprava Ondreja Farkasa, úradného chirurga, o opatreniach a prevencii v dobe cholery z roku 1787, ako aj Obežník Kráľovskej miestodržiteľskej rady vo veci hlásenia ochorenia detí na kiahne z roku 1796 či Obežník Kráľovskej miestodržiteľskej rady o zákaze pochovávania mŕtvol pred 48 hodinami od úmrtia s výnimkou zomretých na nákazlivé ochorenia a v rozklade (tiež z roku 1796). Súčasťou výstavy bol aj príspevok pracovníčky o cholerovej epidémii z roku 1831, v ktorom čerpala informácie aj z archívnych dokumentov špecializovaného pracoviska Spišský archív v Levoči. Predstavili sme aj najčastejšie ochorenia 20. storočia a ochranné opatrenia na zamedzenie ich šírenia. Návštevníkov zaujali aj archívne dokumenty mladšieho datovania, najmä charakteristiky epidemiologickej situácie v okrese Stará Ľubovňa či liečenie nákazy tzv. prasacou chrípkou v Ľubovnianskej nemocnici.

Epidémie

    

     Štátny archív plní aj úlohy štátnej správy na úseku registratúr a svoje skúsenosti odovzdáva správcom registratúr prostredníctvom školení. Študentom stredných odborných škôl niekoľkokrát do roka pripravujeme vyučovaciu hodinu, počas ktorej sa oboznamujú so správou registratúry v zmysle platných právnych predpisov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]