Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

Štátny archív vedie evidenciu pôvodcov registratúr, ktorí sú štátnymi orgánmi so sídlom a pôsobnosťou v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb, samosprávneho kraja so sídlom v jeho územnom obvode a ním zriadených a založených právnických osôb, obcí nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb, univerzít a iných vysokých škôl so sídlom v jeho územnom obvode, ďalej tiež fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu a majú trvalý pobyt v jeho územnom obvode. Vedie tiež evidenciu iných pôvodcov, z činnosti ktorých vznikajú archívne dokumenty, o čom rozhodol archív. Zaradenie takéhoto pôvodcu do predarchívnej starostlivosti archívu sa uskutoční  na základe žiadosti pôvodcu o posúdenie a zaradenie do kategórie pôvodcov, prípadne prvým kontaktom pôvodcu s archívom, kedy archív rozhodne o zaradení alebo nezaradení pôvodcu  do predarchívnej starostlivosti archívu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]