Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z hľadiska historického významu pôvodcov delí pôvodcov do 3 kategórii, v rámci ktorých sú odstupňované aj ich povinnosti vo vzťahu k registratúre:

  1. kategória - orgány verejnej správy, právnické osoby zriadené orgánom verejnej správy, právnické osoby zriadené zákonom alebo právnické osoby, ktorých postavenie upravuje zákon (úrady štátnej správy, orgány územnej samosprávy – VÚC, obce, mestá a nimi zriadené inštitúcie ako školy, knižnice, múzeá....);
  2. kategória – ostatní pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých vznikajú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou, určuje ich archív (významné právnické osoby hospodárskeho života, cirkev a ňou zriadené inštitúcie, súkromné a cirkevné školy);
  3. kategória – pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou alebo sú výsledky ich činnosti predmetom autorského práva (menšie firmy, živnostníci).

Zoznam pôvodcov registratúry zaradených do predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Prešove, špecializovaného pracoviska Spišský archív v Levoči:

     1. kategória (PDF, 406 kB)
     2. kategória (PDF, 382 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]