Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Aké dokumenty u nás nájdete

K najcennejším archívnym fondom patria archívy šľachtických rodov, fondy Magistrátov mesta Prešova a Sabinova, či písomnosti Evanjelického kolégia v Prešove.

Pre štúdium regionálnych dejín východného Slovenska sú mimoriadne cenné písomnosti fondu Šarišská župa, ktoré dokumentujú vývoj regiónu od roku 1558 do roku 1922.

Novšie dejiny regiónu osvetľujú písomnosti fondov slúžnovských úradov pôsobiacich v regióne Šariša, ďalej fondy okresných, mestských a notárskych úradov, taktiež dokumenty fondu Šarišsko-zemplínskej župy.

Obdobie po skončení II. svetovej vojny dokumentujú, mimo iných, hlavne fondy Krajského národného výboru v Prešove, okresných národných výborov, miestnych a mestských národných výborov. Osobitnou kategóriou sú obecné a školské kroniky, či pamätné knihy.

Za účelom genealogického bádania sú obzvlášť vyhľadávané zbierky cirkevných matrík a štátnych matrík.

Častý záujem je aj o štúdium archívnych dokumentov z fondov Cechov mesta Prešova a mesta Sabinova. Jedná sa hlavne o štúdium cechových artikúl, zápisnic z predstavenstiev, výučných listov, pracovných vysvedčení či vandrovných knižiek.

Bádateľsky sú využívané aj fondy spolkov a záujmových organizácií. Pokiaľ to možnosti prístupu dovolia, tak aj fondy škôl. Archív spravuje aj fondy daňových úradov, resp. daňových správ. V oblasti hospodárskej môžu byť použiteľné fondy podnikov rôzneho priemyslu a družstiev. 

Okrem bádateľne navštevujú občania archív za účelom získania správnej informácie. Dominantným prvkom je vyhľadanie dokladov o majetkoprávnych vysporiadaniach, prevodoch nehnuteľností, dedičských uzneseniach, stavebných konaniach, dokladov o ukončení vzdelania i dobe zamestnania. Z tohto hľadiska sú najviac využívané fondy Okresných súdov v Prešove a v Sabinove, fondy základných a stredných škôl a fondy národných výborov rôznych stupňov.  

V súčasnosti Štátny archív v Prešove spravuje takmer 1 000 fondov v celkovom rozsahu viac ako 4 000 bm. Počet fondov a ich rozsah archív pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke a v printovej podobe vo forme Informatívneho sprievodcu po archívnych fondoch. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]