Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2024, utorok
 

Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V PREŠOVE

V zmysle organizačného poriadku sa Štátny archív v Prešove považuje za štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou.

Člení sa na:

  • oddelenie spracúvania archívnych dokumentov
  • oddelenie služieb verejnosti

  • špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči 
  • pracovisko Archív Poprad
  • pracovisko Archív Stará Ľubovňa
  • pracovisko Archív Bardejov
  • pracovisko Archív Svidník
  • pracovisko Archív Humenné
  • pracovisko Archív Vranov nad Topľou  

Archív riadi riaditeľ archívu.

Špecializované pracovisko a pracovisko riadi vedúci archívu.

Oddelenie riadi vedúci oddelenia.

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov Štátneho archívu v Prešove

spravuje archívne fondy a zbierky archívu.
K hlavným úloham oddelenia patrí sprístupnenie archívnych dokumentov odbornej i laickej verejnosti.

Oddelenie služieb verejnosti  Štátneho archívu v Prešove

umožňuje prístup k archívnym dokumentom, spravuje knižnicu archívu
a vykonáva predarchívnu starostlivosť u pôvodcov v územnej pôsobnosti archívu.

 

Dôležité odkazy

OZNAM!

Pre vyhľadanie akéhokoľvek

archívneho dokumentu

v územnej kompetencii

Štátneho archívu v Prešove

kontaktujte

Oddelenie služieb verejnosti!

Pre vyhľadanie akéhokoľvek

archívneho dokumentu

v územnej kompetencii

jednotlivých pracovísk

kontaktujte

príslušné pracovisko archívu!

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]