Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Bojnice (PDF, 358 kB)

Elektronický archív Slovenska - archívne fondy a archívne zbierky Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Bojnice

 

A. Orgány verejnej moci

B. Justícia

C Armáda a bezpečnosť

D. Hospodárstvo

E. Politické strany

F. Národný front

G. Odborové hnutie

H. Veda, kultúra a osveta a šport

I. Školstvo

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

K. Náboženské organizácie

M. Rody a osoby

N. Cechy a živnostenské spoločenstvá

O. Záujmové organizácie a spolky

P. Zbierky

 

Zoznam obsahuje:

  • číslo evidenčného listu archívneho fondu/archívnej zbierky
  • názov archívneho fondu/archívnej zbierky

 

 

A Orgány verejnej moci 

A/XV.1 Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 – 1949 – Osídľovací úrad, Fond národnej obnovy

            10629  Fond národnej obnovy, pracovná skupina v Handlovej 

A/XVI.2 Finančná správa - Finančné správy   

            10598  Okresná finančná správa v Prievidzi 

A/XVI.3 Finančná správa - Daňové a berné úrady                               

            10593  Daňová správa v Prievidzi

            10594  Daňový úrad v Prievidzi

            10934  Daňový úrad v Handlovej

            10935  Daňový úrad v Nitrianskom Pravne 

A/XXI.1 Slovenské národné rady                         

            10276  Slovenská národná rada, okresná pobočka v Prievidzi 

A/XXI.2 Okresná správa do roku 1945 - Okresné úrady                      

            10273  Okresný úrad v Prievidzi I. (PDF, 312 kB) 

A/XXI.3  Okresná správa do roku 1945 - Štátne odborné úrady                    

            10597  Katastrálny meračský úrad v Prievidzi

            10270  Okresná starostlivosť o mládež v Prievidzi

            10275  Okresný výbor vicinálnych ciest v Prievidzi

            10279  Úrad práce v Prievidzi

            10503  Školský inšpektorát v Prievidzi (PDF, 302 kB) 

A/XXII.2 Okresná správa v rokoch 1945 – 1990 - Okresné národné výbory                         

            10271  Okresný národný výbor v Prievidzi 

A/XXII.3 Okresná správa v rokoch 1945 – 1990 - Štátne odborné úrady                   

            10267  Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Prievidzi

            10268  Okresná manželská a predmanželská poradňa v Prievidzi

            10269  Okresná správa cestovného ruchu v Prievidzi

            10272  Okresný úrad ochrany práce v Prievidzi

            10274  Okresný ústav sociálnych služieb v Prievidzi

            10280  Útvar hlavného architekta okresu Prievidza

            10416  Okresné pedagogické stredisko v Prievidzi

            10418  Okresný pedagogický zbor v Prievidzi

            10685  Okresná poľnohospodárska správa v Prievidzi

            10686  Slovenská správa ciest, správa a údržba v Prievidzi

            10743  Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Prievidzi

            10794  Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi

            10799  Štátna melioračná správa v Prievidzi

            10919   Okresné oddelenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR v Prievidzi 

A/XXIII.1 Okresná správa od roku 1991 - Okresné a obvodné úrady                        

            10791  Obvodný úrad v Handlovej

            10792  Obvodný úrad v Novákoch

            10793  Obvodný úrad v Prievidzi I.

            10795  Okresný úrad v Prievidzi II.

            34519  Obvodný úrad v Prievidzi II.           

A/XXIII.2 Okresná správa od roku 1991 - Štátne odborné úrady                   

            10796  Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi

            10797  Školská správa v Prievidzi

            10802  Katastrálny úrad v Prievidzi

            10887  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

            10918  Lesný úrad v Prievidzi

            10920  Pozemkový úrad v Prievidzi

            33726  Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi I.

            33727  Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi II.

           36330   Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prievidzi 

A/XXIII.3 Okresná správa od roku 1991 - Iné úrady na okresnej úrovni                 

            10843  Rada obrany okresu Prievidza

            10851  Regionálna pozemková a informačná služba v Prievidzi           

A/XXIV.1 Mestská a obecná správa do roku 1945 - Magistráty                      

            10146  Magistrát mesta Prievidza 

A/XXIV.3 Mestská a obecná správa do roku 1945 - Mestečká                         

            10147  Mestečko Bojnice (PDF, 305 kB)

            10148  Mestečko Nitrianske Pravno

            10149  Mestečko Oslany (PDF, 299 kB) 

A/XXIV.5 Mestská a obecná správa do roku 1945 - Notárske úrady                   

            10223  Obecný notársky úrad v Nitrianskom Pravne (PDF, 233 kB)

            10224  Obecný notársky úrad v Prievidzi (PDF, 241 kB)

            10225  Obecný notársky úrad v Tužine (PDF, 242 kB)

            10240  Obvodný notársky úrad Kľačno v Nitrianskom Pravne (PDF, 235 kB)

            10241  Obvodný notársky úrad v Bojniciach (PDF, 318 kB)

            10242  Obvodný notársky úrad v Bystričanoch (PDF, 249 kB)

            10243  Obvodný notársky úrad v Diviakoch nad Nitricou (PDF, 241 kB)

            10244  Obvodný notársky úrad v Handlovej (PDF, 247 kB)

            10245  Obvodný notársky úrad v Nedožeroch (PDF, 246 kB)

            10246  Obvodný notársky úrad v Nitrianskom Rudne (PDF, 240 kB)

            10247  Obvodný notársky úrad v Novákoch (PDF, 243 kB)

            10248  Obvodný notársky úrad v Oslanoch (PDF, 254 kB)

            10249  Obvodný notársky úrad v Prievidzi (PDF, 257 kB)

            10250  Obvodný notársky úrad v Račiciach (PDF, 247 kB)

            10251  Obvodný notársky úrad vo Valaskej Belej (PDF, 242 kB)

            10252  Obvodný notársky úrad vo Veľkej Čausi (PDF, 230 kB) 

A/XXIV.6 Mestská a obecná správa do roku 1945 – Iné miestne úrady                     

            10226  Obec Brezany

            10227  Obec Bystričany

            10228  Obec Dvorníky nad Nitricou

            10229  Obec Handlová

            10230  Obec Horné Vestenice

            10231  Obec Lazany

            10232  Obec Malá Čausa

            10233  Obec Nedožery

            10234  Obec Nitrianske Sučany

            10235  Obec Poluvsie

            10236  Obec Poruba

            10237  Obec Račice

            10238  Obec Tužina

            10239  Obec Ráztočno

            10804  Obec Dolné Vestenice

            34233  Obec Dubnica

            34234  Obec Čereňany 

A/XXV.1 Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Mestské národné výbory                     

            10150  Mestský národný výbor v Bojniciach

            10151  Mestský národný výbor v Handlovej

            10152  Mestský národný výbor v Novákoch

            10153  Mestský národný výbor v Prievidzi 

A/XXV.2 Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Obvodné úrady miestnych národných výborov

            10253  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bojniciach (PDF, 236 kB)

            10254  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bystričanoch (PDF, 319 kB)

            10255  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čavoji (PDF, 235 kB)

            10256  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Diviakoch nad Nitricou (PDF, 312 kB)

            10257  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Handlovej (PDF, 249 kB)

            10258  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kľačne (PDF, 244 kB)

            10259  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nedožeroch (PDF, 238 kB)

            10260  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nitrianskom Rudne (PDF, 235 kB)

            10261  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Novákoch (PDF, 313 kB)

            10262  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Oslanoch (PDF, 242 kB)

            10263  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prievidzi (PDF, 318 kB)

            10264  Obvodný úrad miestnych národných výborov v Račiciach (PDF, 241 kB)

            10265  Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Valaskej Belej (PDF, 230 kB)

            10266  Obvodný úrad miestneho národného výboru vo Veľkej Čausi (PDF, 223 kB)

            10277  Úrad miestneho národného výboru v Nitrianskom Pravne

            10278  Úrad miestneho národného výboru v Tužine (PDF, 318 kB) 

A/XXV.3 Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Miestne národné výbory                     

            10154  Miestny národný výbor v Bankách

            10155  Miestny národný výbor v Brezanoch

            10156  Miestny národný výbor v Brusne

            10157  Miestny národný výbor v Bystričanoch

            10158  Miestny národný výbor v Cigli

            10159  Miestny národný výbor v Čavoji

            10160  Miestny národný výbor v Čereňanoch

            10161  Miestny národný výbor v Diviackej Novej Vsi

            10162  Miestny národný výbor v Diviakoch nad Nitricou

            10163  Miestny národný výbor v Dlžíne

            10164  Miestny národný výbor v Dolnom Kamenci

            10165  Miestny národný výbor v Dolných Vesteniciach

            10166  Miestny národný výbor v Dubnici

            10167  Miestny národný výbor v Dvorníkoch nad Nitricou

            10168  Miestny národný výbor v Hornej Vsi

            10169  Miestny národný výbor v Hornom Kamenci

            10170  Miestny národný výbor v Horných Vesteniciach

            10171  Miestny národný výbor v Hradci

            10172  Miestny národný výbor v Chrenovci

            10173  Miestny národný výbor v Chvojnici

            10174  Miestny národný výbor v Jalovci

            10175  Miestny národný výbor v Ješkovej Vsi

            10176  Miestny národný výbor v Kamenci pod Vtáčnikom

            10177  Miestny národný výbor v Kanianke

            10178  Miestny národný výbor v Kľačne

            10179  Miestny národný výbor v Kocuranoch

            10180  Miestny národný výbor v Kostolnej Vsi

            10181  Miestny národný výbor v Koši

            10182  Miestny národný výbor v Lazanoch

            10183  Miestny národný výbor v Lehote pod Vtáčnikom

            10184  Miestny národný výbor v Liešťanoch

            10185  Miestny národný výbor v Lipníku

            10186  Miestny národný výbor v Máčove

            10187  Miestny národný výbor v Malej Čause

            10188  Miestny národný výbor v Malej Lehote

            10189  Miestny národný výbor v Malej Lehôtke

            10190  Miestny národný výbor v Malinovej

            10191  Miestny národný výbor v Morovne

            10192  Miestny národný výbor v Nedožeroch

            10193  Miestny národný výbor v Nedožeroch-Brezanoch

            10194  Miestny národný výbor v Nevidzanoch

            10195  Miestny národný výbor v Nitrianskom Pravne

            10196  Miestny národný výbor v Nitrianskom Rudne

            10197  Miestny národný výbor v Nitrianskych Sučanoch

            10198  Miestny národný výbor v Nitrici

            10199  Miestny národný výbor v Novej Lehote

            10200  Miestny národný výbor v Opatovciach nad Nitrou

            10201  Miestny národný výbor v Oslanoch

            10202  Miestny národný výbor v Podhradí

            10203  Miestny národný výbor v Poluvsí

            10204  Miestny národný výbor v Porube

            10205  Miestny národný výbor v Pravenci

            10206  Miestny národný výbor v Račiciach

            10207  Miestny národný výbor v Radobici

            10208  Miestny národný výbor v Ráztočne

            10209  Miestny národný výbor v Rudnianskej Lehote

            10210  Miestny národný výbor v Sebedraží

            10211  Miestny národný výbor v Seči

            10212  Miestny národný výbor v Solke

            10213  Miestny národný výbor v Šútovciach

            10214  Miestny národný výbor v Temeši

            10215  Miestny národný výbor v Tužine

            10216  Miestny národný výbor vo Valaskej Belej

            10217  Miestny národný výbor vo Veľkej Čause

            10218  Miestny národný výbor vo Veľkej Lehote

            10219  Miestny národný výbor vo Veľkej Lehôtke

            10220  Miestny národný výbor vo Vrbanoch

            10221  Miestny národný výbor vo Vyšehradnom

            10222  Miestny národný výbor v Zemianskych Kostoľanoch 

A/XXVI.2 Mestská a obecná samospráva od roku 1991- Mestské úrady                  

            10805  Mestský úrad v Bojniciach

            10806  Mestský úrad v Novákoch

            10807  Mestský úrad v Prievidzi

            10884  Mestský úrad v Handlovej 

A/XXVI.4 Mestská a obecná samospráva od roku 1991- Obecné úrady                  

            10808  Obecný úrad v Cígli

            10809  Obecný úrad v Čavoji

            10810  Obecný úrad v Čereňanoch

            10811  Obecný úrad v Diviakoch nad Nitricou

            10812  Obecný úrad v Dolných Vesteniciach

            10813  Obecný úrad v Hornej Vsi

            10814  Obecný úrad v Horných Vesteniciach

            10815  Obecný úrad v Chvojnici

            10816  Obecný úrad v Jalovci

            10817  Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom

            10818  Obecný úrad v Kľačne

            10819  Obecný úrad v Kocuranoch

            10820  Obecný úrad v Koši

            10821  Obecný úrad v Lazanoch

            10822  Obecný úrad v Liešťanoch

            10823  Obecný úrad v Lipníku

            10824  Obecný úrad v Malinovej

            10825  Obecný úrad v Malej Čause

            10826  Obecný úrad v Nedožeroch-Brezanoch

            10827  Obecný úrad v Nevidzanoch

            10828  Obecný úrad v Nitrianskom Pravne

            10829  Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

            10830  Obecný úrad v Nitrici

            10831  Obecný úrad v Opatovciach nad Nitrou

            10832  Obecný úrad v Oslanoch

            10833  Obecný úrad v Poluvsí

            10834  Obecný úrad v Porube

            10835  Obecný úrad v Pravenci

            10836  Obecný úrad v Ráztočne

            10837  Obecný úrad v Rudnianskej Lehote

            10838  Obecný úrad v Seči

            10839  Obecný úrad v Šutovciach

            10840  Obecný úrad v Temeši

            10841  Obecný úrad v Tužine

            10842  Obecný úrad vo Valaskej Belej

            10850  Obecný úrad v Bystričanoch

            10852  Obecný úrad v Kanianke

            10853  Obecný úrad v Nitrianskom Rudne

            10854  Obecný úrad v Radobici

            10855  Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi

            10856  Obecný úrad v Dlžíne

            10857  Obecný úrad v Lehote pod Vtáčnikom

            10858  Obecný úrad v Podhradí

            10859  Obecný úrad v Zemianskych Kostoľanoch

            10864  Obecný úrad v Kostolnej Vsi

            10882  Obecný úrad v Sebedraží

            10924  Obecný úrad vo Veľkej Čause

            10925  Obecný úrad v Chrenovci-Brusne

 

B Justícia

B/IV.5 Justičné inštitúcie od roku 1872 - Okresné súdy                      

            10291  Okresný súd v Prievidzi 

B/IV.8 Justičné inštitúcie od roku 1872 - Verejní notári                        

            10294  Verejní notári v okrese Prievidza 

B/IV.9 Justičné inštitúcie od roku 1872 - Štátne notárstva                                

            10293  Štátne notárstvo v Prievidzi 

B/IV.11  Justičné inštitúcie od roku 1872 – Advokátske poradne                                

            10281  Advokátska poradňa v Prievidzi 

B/VII. Orgány prokuratúry                                  

            10290  Okresná prokuratúra v Prievidzi 

B/IX. Iné justičné inštitúcie                       

            10282  Ľudový súd v Handlovej

            10283  Miestny ľudový súd pri Bani v Cigli

            10284  Miestny ľudový súd pri Handlovských uhoľných baniach v Handlovej

            10285  Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Handlovej

            10286  Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Novákoch

            10287  Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Prievidzi

            10288  Miestny ľudový súd pri Nováckych uhoľných baniach v Novákoch

            10289  Miestny ľudový súd pri Priemstave v Prievidzi

C. Armáda a bezpečnosť

C/IV.2 Okresné žandárske (četnícke) veliteľstvá

          40539 Okresné žandárske veliteľstvo v Prievidzi

C/IV.3 Žandárske (četnícke) stanice

          40527 Žandárska stanica v Dolných Vesteniciach

          40528 Žandárska stanica v Dvorníkoch nad Nitricou

          40529 Žandárska stanica v Handlovej

          40530 Žandárska stanica v Horných Lelovciach

          40531 Žandárska stanica v Nitrianskom Pravne

          40532 Žandárska stanica v Nitrianskom Rudne

          40533 Žandárska stanica v Novákoch

          40534 Žandárska stanica v Oslanoch

          40535 Žandárska stanica v Ráztočne

          40536 Žandárska stanica vo Valaskej Belej

          40537 Žandárska stanica vo Veľkej Čause

          40538 Žandárska stanica v Prievidzi


           

D Hospodárstvo                            

D/I.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá                         

            10630  Horský komposesorát v Prievidzi

            10711  Urbárska obec v Bojniciach

            10713  Urbárska obec v Brezanoch

            10714  Urbárska obec v Bystričanoch

            10715  Urbárska obec v Cigli

            10716  Urbárska obec v Handlovej

            10717  Urbárska obec v Hradci

            10718  Urbárska obec v Koši

            10719  Urbárska obec v Lipníku

            10720  Urbárska obec v Nitrianskom Pravne

            10721  Urbárska obec vo Valaskej Belej 

D/I.3 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Štátne majetky                      

            10704  Štátny majetok v Handlovej

            10705  Štátny majetok v Nitrianskom Pravne

            10706  Štátny majetok v Zemianskych Kostoľanoch

            10707  Štátny majetok v Nitrianskom Rudne

            10927  Štátny majetok v Kostolnej Vsi 

D/I.4 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Poľnohospodárske podniky a družstvá 

            10621  Agrostav v Prievidzi

            10632  Jednotné roľnícke družstvo v Bojniciach-Kútoch

            10633  Jednotné roľnícke družstvo v Brezanoch

            10634  Jednotné roľnícke družstvo v Bystričanoch

            10635  Jednotné roľnícke družstvo v Cigli

            10636  Jednotné roľnícke družstvo v Čereňanoch

            10637  Jednotné roľnícke družstvo v Diviackej Novej Vsi

            10638  Jednotné roľnícke družstvo v Diviakoch nad Nitricou

            10639  Jednotné roľnícke družstvo v Diviakoch - Máčove

            10640  Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Vesteniciach

            10641  Jednotné roľnícke družstvo v Dubnici

            10642  Jednotné roľnícke družstvo v Dvorníkoch nad Nitricou

            10643  Jednotné roľnícke družstvo v Handlovej

            10644  Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Vsi

            10645  Jednotné roľnícke družstvo v Horných Vesteniciach

            10646  Jednotné roľnícke družstvo v Hradci

            10647  Jednotné roľnícke družstvo v Chrenovci

            10648  Jednotné roľnícke družstvo v Jalovci

            10649  Jednotné roľnícke družstvo v Kamenci pod Vtáčnikom

            10650  Jednotné roľnícke družstvo v Kľačne

            10651  Jednotné roľnícke družstvo v Kostolnej Vsi

            10652  Jednotné roľnícke družstvo Víťazný február v Koši

            10653  Jednotné roľnícke družstvo v Lazanoch

            10654  Jednotné roľnícke družstvo v Lehote pod Vtáčnikom

            10655  Jednotné roľnícke družstvo v Lipníku

            10656  Jednotné roľnícke družstvo v Máčove

            10657  Jednotné roľnícke družstvo v Malej Čause

            10658  Jednotné roľnícke družstvo v Malej Lehôtke

            10659  Jednotné roľnícke družstvo v Malinovej

            10660  Jednotné roľnícke družstvo v Morovne

            10661  Jednotné roľnícke družstvo v Nedožeroch

            10662  Jednotné roľnícke družstvo v Nedožeroch-Brezanoch

            10663  Jednotné roľnícke družstvo v Nevidzanoch

            10664  Jednotné roľnícke družstvo v Nitrianskom Pravne

            10665  Jednotné roľnícke družstvo v Nitrianskych Sučanoch

            10666  Jednotné roľnícke družstvo v Nitrici

            10667  Jednotné roľnícke družstvo v Novákoch

            10668  Jednotné roľnícke družstvo v Opatovciach nad Nitrou

            10669  Jednotné roľnícke družstvo "Žarnov" v Oslanoch

            10670  Jednotné roľnícke družstvo v Poluvsí

            10671  Jednotné roľnícke družstvo v Porube

            10672  Jednotné roľnícke družstvo v Pravenci

            10673  Jednotné roľnícke družstvo v Prievidzi

            10674  Jednotné roľnícke družstvo v Solke

            10675  Jednotné roľnícke družstvo v Tužine

            10676  Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej Čause

            10677  Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšehradnom

            10678  Jednotné roľnícke družstvo v Zemianskych Kostoľanoch

            10692  Poľnonákup POVOS š. p. v Prievidzi

            10693  Poľnoprodukta spoločný poľnohospodársky podnik v Prievidzi

            10701  Spoločný poľnohospodársky podnik v Koši

            10702  Strojová a traktorová stanica v Prievidzi

            10845  Roľnícke družstvo podielnikov Žarnov v Oslanoch

            10846  Pôdohospodárske družstvo v Oslanoch

            10932  Poľnonákup HORNONITRAN a. s. v Prievidzi

            26922  AGROSPOL, poľnohospodárske podielnické družstvo v Prievidzi

            26924  Jednotné roľnícke družstvo v Brusne

            31794  Roľnícke družstvo podielnikov v Koši

            39005  Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra v Nedožeroch-Brezanoch

D/I.6  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Iné poľnohospodárske podniky 

            10620  Agrochemický podnik, spoločný podnik Prievidza v Sebedraží

            10703  Šľachtiteľská stanica ovocinárska v Bojniciach 

D/IV.1 Priemysel - Potravinársky                         

            10863  Prievidzská mliekareň, a. s. v Prievidzi

            10888  Salmiko, s. r. o. v Prievidzi

            10915  LIMO, s.r.o. v Prievidzi

           38318 Carpathia v Prievidzi

            40560 Nestlé, s. r. o. v Prievidzi

D/IV.2 Priemysel - Textilný, odevný a kožiarsky                        

            10627  Družstvo pre zber textilných odpadkov s r.o. v Hornom Kamenci

            10628  Družstvo súkenníkov v Prievidzi 

 D/IV.3 Priemysel - Obuvnícky

           10694   Ponitran výrobné družstvo v Oslanoch 

D/IV.4 Priemysel - Drevospracujúci                    

            10626  Drevárske výrobné družstvo v Prievidzi

D/IV.8 Priemysel - Chemický

            40498 Petrochémia, a. s. v Prievidzi 

D/IV.10 Priemysel – Gumárenský

            29809  Gumárne Slovenského národného povstania, n. p., š. p. v Dolných Vesteniciach

            29810  VEGUM, a. s. v Dolných Vesteniciach

D/IV.11 Priemysel - Sklársky a keramický                     

            10680  Krištáľ sklárske výrobné družstvo vo Valaskej Belej 

D/IV.12  Priemysel - Strojársky                            

            10679  Kovotex okresný priemyselný podnik v Prievidzi

            10860  Kovometal s.r. o. v Prievidzi 

D/IV.13 Priemysel - Elektrotechnický                   

            10712  Tesla v Prievidzi 

D/IV.15 Priemysel - Iný priemysel                  

            10683  Mlaď výrobné družstvo v Handlovej

            31791  YAZAKI SLOVAKIA, spoločnosť s r. o. v Prievidzi 

D/VII.1 Stavebníctvo - Pozemné                           

            10681  Ľudové stavebné družstvo v Bystričanoch           

D/VII.4 Stavebníctvo - Iné                         

            10622  Bojnické stavebné družstvo robotníkov, remeselníkov, štátnych a verejných zamestnancov s r.o.

                       v Bojniciach

            10689  Okresný stavebný podnik v Prievidzi

            10886  Obchod, stavebníctvo, podnikanie a.s. v Prievidzi

            10917  PREFABETON HOLDING, a. s. v KOŠI

            10933  Stavomontáže SIPOX a. s. v Prievidzi

            31802  Banské stavby, n. p. Prievidza, závod v Koši 

D/VIII.1 Obchod - Veľkoobchod                          

            10723  Zdroj štátny podnik v Prievidzi

            33379 VEZMOS, a. s. v Dolných Vesteniciach 

D/VIII.2 Obchod – Maloobchod

           10631   Jednota spotrebné družstvo v Prievidzi

           10695   Potravné družstvo v Brezanoch

            10696  Potravné družstvo v Bystričanoch

            10697  Potravné družstvo v Prievidzi

           10921   M a P sklenárstvo v Bojniciach 

D/X. Ubytovacie a stravovacie služby

            10698  Reštaurácie, štátny podnik v Prievidzi 

D/XII.1 Finančníctvo a družstevníctvo - Banky                          

            10600  Prievidzská gazdovská banka, účastinná spoločnosť Prievidza

            10601  Roľnícka vzájomná pokladnica v Prievidzi

            10603  Tekovská ľudová banka, účastinná spoločnosťv Oslanoch

            10879  Prievidzská banka v Prievidzi

            10881  Tatra banka, filiálka v Prievidzi 

D/XII.2 Finančníctvo a družstevníctvo - Sporiteľne                    

            10602  Sporiteľňa a pokladnica v Oslanoch 

D/XII.4 Finančníctvo a družstevníctvo - Družstevné centrály                          

            10604  Úverné družstvo v Oslanoch

            10867  Úverné družstvo v Bojniciach

            10868  Občianske úverové družstvo v Handlovej

            10869  Úverné družstvo vo Veľkej Lehote

            10870  Úverné družstvo v Podhradí

            10871  Úverné družstvo v Nitrianskom Rudne

            10872  Úverné družstvo v Novákoch

            10873  Úverné družstvo v Ráztočne

            10874  Úverné družstvo v Diviakoch nad Nitricou

            10875  Úverné družstvo v Nedožeroch

            10876  Úverné družstvo v Chrenovci

            10877  Úverné družstvo v Hornom a Dolnom Kamenci

            10878  Úverné družstvá - ústredie 

D/XII.5 Finančníctvo a družstevníctvo - Iné finančné inštitúcie                       

            10866  Slovenská pomocná pokladnica v Prievidzi

            10880  Živnostenský úverný ústav v Prievidzi 

D/XIII. Správa nehnuteľností                               

            10623  Bytový podnik v Handlovej

            10624  Domová správa v Novákoch

            10625  Domová správa v Tužine

            10682  Mestský bytový podnik v Prievidzi

            10687  Okresné stavebné bytové družstvo v Prievidzi

            10691  Podnik bytového hospodárstva v Novákoch

            10708  Technické služby mesta Handlová

            10709  Technické služby mesta Nováky

            10710  Technické a záhradnícke služby mesta Prievidze

            10929  VEPOS spol. s r. o. NOVÁKY

            28246  Technické služby mesta Bojnice

            31788  Unipa s. r. o. v Prievidzi

            32747  VEPS v Nitrianskom Rudne 

D/XIV Odborné a technické činnosti

            10688  Okresný podnik služieb v Prievidzi

 

E Politické strany

E/I. Politické strany                                    

            10605  Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany v Handlovej

            10607  Miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Prievidzi

            10610  Okresné veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Prievidzi

            10611  Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Prievidzi

 

F Národný front

F/I.3 Orgány Národného frontu - okresné                                  

            10746  Okresný výbor zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Prievidzi

            10747  Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Prievidzi

            10748  Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Prievidzi

            10749  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor v Prievidzi

            10750  Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Prievidzi

            10751  Okresný výbor Socialistickej akadémie Československej socialistickej republiky v Prievidzi

            10752  Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Prievidzi

            10753  Okresný výbor Zväzu invalidov v Prievidzi

            10754  Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Prievidzi

            10755  Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Prievidzi

            10803  Okresný výbor zväzu družstevných roľníkov v Prievidzi

            10844  Okresný roľnícky družstevný zväz v Prievidzi         

F/I.4 Orgány Národného frontu – miestne a iné                         

            110730  Jednotný zväz slovenských roľníkov v Prievidzi

            10731  Jednotný zväz slovenských roľníkov v Trenčíne

            10732  Miestna jednota československého zväzu požiarnej ochrany v Bojniciach

            10733  Miestna jednota československého zväzu požiarnej ochrany v Novákoch

            10734  Miestna organizácia zväzu československo-sovietskeho priateľstva vo Valaskej Belej

            10735  Miestna organizácia československého zväzu mládeže v Bojniciach

            10736  Miestna skupina československého zväzu mládeže v Tužine

            10757  Závodná odbočka Zväzu československo-sovietskeho priateľstva pri Mestskom národnom výbore

                       v Prievidzi

            10758  Závodná odbočka Zväzu československo-sovietskeho priateľstva pri Okresnom ústave národného

                       zdravia v Prievidzi

 

G Odborové hnutie

G/I.3 Orgány odborových organizácií - okresné  

            10742  Okresná odborová rada v Prievidzi  (PDF, 298 kB)

 G/I.4 Orgány odborových organizácií – miestne a iné  

            10606  Miestna skupina Zväzu baníkov Československej republiky v Handlovej

            10608  Odborová jednota republikánskych zamestnancov v Bojniciach

            10609  Odborový zväz podomových stavebných sklenárov, oknárov, podomových obchodníkov a trhovcov

                       vo Valaskej Belej

            10612  Priemyselný zväz stavebných robotníkov v Nitrianskom Pravne

            10613  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri miestnych národných výboroch

                       v Nitrianskom Rudne a Valaskej Belej

            10614  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Komunálnych službách v Prievidzi

            10615  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Prievidzi

            10616  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom stavebnom podniku

                        v Prievidzi

            10617  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia  pri Okresnom ústave národného zdravia

                       v Prievidzi

            10618  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Štátnom majetku v Nitrianskom Rudne

            10619  Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Zoologickej záhrade v Bojniciach

           

H Veda, kultúra a osveta a šport

H/II. Kultúra                                   

H/II.1 Múzeá

            10509  Vlastivedné múzeum v Bojniciach

            10936  Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

H/II.4 Knižnice                                

            10413  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

            36331  Mestská knižnica v Bojniciach 

H/II.7 Vydavateľstvá a redakcie

           10462   Prieboj, redakcia okresných novín v Prievidzi 

H/II.8 Iné kultúrne zariadenia

           10414   Okresná pamiatková správa v Prievidzi

           10592   Zoologická záhrada v Bojniciach 

H/III.2 Osvetové zbory                               

            10323  Miestna osvetová komisia v Bystričanoch

            10417  Okresný osvetový inšpektorát v Prievidzi 

H/III.4 Osvetové strediská a domy kultúry a osvety                               

            10297  Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

            10321  Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach

            10322  Mestské kultúrne stredisko Gustáva Švéniho v Prievidzi

            10415  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

            10798  Dom kultúry v Handlovej

            26928  Mestský Dom kultúry v Novákoch

            35824  Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej 

H/V. Šport

            10928  Basketbalový klub Baník Cigeľ v Prievidzi

 

I Školstvo

I/II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy                         

            10298  Gymnázium v Handlovej

            10300  Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

            10305  Jedenásťročná stredná škola v Handlovej

            10306  Jedenásťročná stredná škola v Prievidzi, Fučíkova ulica

            10307  Jedenásťročná stredná škola v Prievidzi-Sídlisko

            10496  Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Handlovej

            10497  Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Prievidzi, Fučíkova ulica

            10498  Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Prievidzi-Sídlisko

            10499  Stredná všeobecnovzdelávacia škola Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

            35466  Gymnázium v Novákoch 

I/III. Stredné odborné školy                                  

            10301  Hospodárska škola v Prievidzi

            10454  Poľnohospodárska majstrovská škola v Chalmovej

            10457  Stredná odborná škola, Vinohradnícka v Prievidzi

            10463  Priemyselná škola banícka v Handlovej

            10464  Priemyselná škola pre pracujúcich pri priemyselnej škole Partizánske

            10472  Obchodná akadémia v Prievidzi

            10473  Stredná poľnohospodárska technická škola v Novákoch

            10474  Stredná priemyselná škola v Handlovej

            10475  Stredná priemyselná škola chemická v Novákoch

            10494  Stredná škola pre pracujúcich v Prievidzi

            10495  Stredná škola spoločného stravovania v Prievidzi

            10500  Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi

            10507  Štátna odborná škola pre ženské povolanie v Prievidzi

            26923  Stredné odborné učilište nábytkárske v Pravenci

            26926  Stredná odborná škola, Terézie Vansovej v Prievidzi

            32744  Obchodná akadémia v Handlovej

           32745   Dievčenská odborná škola v Handlovej

            32746  Stredné odborné učilište v Handlovej

            35796  Združená stredná škola obchodu a služieb v Handlovej

            36130  Stredné odborné učilište strojárske v Prievidzi

            36131  Stredná odborná škola polytechnická v Prievidzi

            36143  Hotelová akadémia v Prievidzi

            36144  Dievčenská odborná škola v Prievidzi 

I/IV. Odborné školy                                    

            10308  Ľudová škola hospodárska v Brezanoch

            10309  Ľudová škola hospodárska v Horných Vesteniciach

            10310  Ľudová škola hospodárska v Koši

            10311  Ľudová škola hospodárska v Liešťanoch

            10312  Ľudová škola hospodárska v Nitrianskych Sučanoch

            10313  Ľudová škola hospodárska v Prievidzi

            10314  Ľudová škola hospodárska v Tužine

            10412  Odborná škola pre murárov a tesárov v Bojniciach

            10510  Všeobecná obvodná živnostenská pokračovacia škola v Handlovej

            10511  Vyššia škola pracujúcich v Novákoch                       

I/V. Učňovské školy                                    

            10455  Pôdohospodárska učňovská škola Bojná, pobočka v Nitrianskom Pravne

            10456  Pôdohospodárska učňovská škola v Nitrianskom Pravne

            10458  Poľnohospodárska učňovská škola v Zemianskych Kostoľanoch

            10459  Poľnohospodárske odborné učilište v Bojniciach

            10460  Poľnohospodárske odborné učilište v Oslanoch

            10465  Priemyselná učňovská škola v Prievidzi

            10508  Učňovská škola v Prievidzi

            26925  Odborné učilište n.p. Priemstav v Prievidzi

            34516  Odborné učilište v Prievidzi 

I/VI. Základné školy                                   

            10334  Národná škola v Bankách

            10335  Národná škola v Bojniciach

            10336  Národná škola v Brezanoch

            10337  Národná škola v Brusne

            10338  Národná škola v Bystričanoch

            10339  Národná škola Dukelských hrdinov v Cigli

            10340  Národná škola v Čavoji

            10341  Národná škola v Čereňanoch

            10342  Národná škola v Čereňanoch, osada Fančová

            10343  Národná škola v Diviackej Novej Vsi

            10344  Národná škola v Diviakoch nad Nitricou

            10345  Národná škola v Dlžíne

            10346  Národná škola v Dolnom Kamenci

            10347  Národná škola v Dolných Vesteniciach

            10348  Národná škola v Dubnici

            10349  I. Národná škola v Handlovej, Ulica Pionierov

            10350  II. Národná škola v Handlovej , Ulica Pekárska

            10351  III. Národná škola v Handlovej

            10352  IV. Národná škola v Handlovej , Ulica Žiarska

            10353  V. Národná škola v Handlovej, Gottwaldovo námestie

            10354  Národná škola v Hornej Vsi

            10355  Národná škola v Horných Vesteniciach

            10356  Národná škola v Hradci

            10357  Národná škola v Chalmovej

            10358  Národná škola v Chrenovci

            10359  Národná škola v Chvojnici

            10360  Národná škola v Kanianke

            10361  Národná škola v Kľačne

            10362  Národná škola v Kocuranoch

            10363  Národná škola v Kostolnej Vsi

            10364  Národná škola v Koši

            10365  Národná škola v Lazanoch

            10366  Národná škola v Liešťanoch

            10367  Národná škola v Lipníku

            10368  Národná škola v Malej Čause

            10369  Národná škola v Malej Lehote

            10370  Národná škola v Malinovej

            10371  Národná škola v Morovne

            10372  Národná škola v Nedožeroch

            10373  Národná škola v Nevidzanoch

            10374  Národná škola v Nitrianskom Pravne

            10375  Národná škola v Nitrianskom Rudne

            10376  Národná škola v Nitrianskych Sučanoch

            10377  Národná škola v Novákoch

            10378  Národná škola v Novej Lehote

            10379  Národná škola v Opatovciach nad Nitrou

            10380  Národná škola v Oslanoch

            10381  Národná škola v Oslanoch - Ľubianke

            10382  Národná škola v Podhradí

            10383  Národná škola v Porube

            10384  Národná škola v Pravenci

            10385  Národná škola chlapčenská v Prievidzi

            10386  Národná škola dievčenská v Prievidzi

            10387  Národná škola Račice - Dvorníky nad Nitricou v Račiciach

            10388  Národná škola v Radobici

            10389  Národná škola v Radobici - Cerovej

            10390  Národná škola v Ráztočne

            10391  Národná škola v Rudnianskej Lehote

            10392  Národná škola v Sebedraží

            10393  Národná škola v Seči

            10394  Národná škola v Šútovciach

            10395  Národná škola v Temeši

            10396  I.Národná škola v Tužine

            10397  II. Národná škola v Tužine

            10398  Národná škola vo Valaskej Belej

            10399  Národná škola vo Valaskej Belej - Matušík

            10400  Národná škola vo Valaskej Belej - Stanák

            10401  Národná škola vo Valaskej Belej - Studenec

            10402  Národná škola vo Valaskej Belej - Škrípov

            10403  Národná škola vo Veľkej Čause

            10404  Národná škola vo Veľkej Lehote

            10405  Národná škola vo Veľkej Lehôtke

            10406  Národná škola v Zemianskych Kostoľanoch

            10407  Národná škola v Zliechove - Gápli

            10408  Nemecká rímsko-katolícka ľudová škola v Handlovej

            10409  Obecná ľudová škola v Bystričanoch

            10410  Obecná ľudová škola v Lazanoch

            10411  Obecná učňovská škola v Handlovej

            10419  Osemročná stredná škola v Bojniciach

            10420  Osemročná stredná škola v Bystričanoch

            10421  Osemročná stredná škola v Čavoji

            10422  Osemročná stredná škola v Diviakoch nad Nitricou

            10423  I. Osemročná stredná škola v Handlovej

            10424  II. Osemročná stredná škola v Handlovej

            10425  III. Osemročná stredná škola v Handlovej

            10426  Osemročná stredná škola v Horných Vesteniciach

            10427  Osemročná stredná škola v Kamenci pod Vtáčnikom

            10428  Osemročná stredná škola v Koši

            10429  Osemročná stredná škola v Lazanoch

            10430  Osemročná stredná škola v Lehote pod Vtáčnikom

            10431  Osemročná stredná škola v Nitrianskom Pravne

            10432  Osemročná stredná škola v Nitrianskom Rudne

            10433  I. Osemročná stredná škola v Novákoch

            10434  II. Osemročná stredná škola v Novákoch

            10435  Osemročná stredná škola v Oslanoch

            10436  I. Osemročná stredná škola v Prievidzi

            10437  Osemročná stredná škola v Prievidzi

            10438  Osemročná stredná škola Slovenského národného povstania v Prievidzi

            10439  Osemročná stredná škola v Radobici

            10440  Osemročná stredná škola vo Valaskej Belej

            10441  Osemročná stredná škola v Zemianskych Kostoľanoch

            10466  Rímskokatolícka ľudová škola v Bystričanoch

            10467  Rímskokatolícka ľudová škola v Dvorníkoch nad Nitricou

            10468  Rímskokatolícka ľudová škola v Lazanoch

            10469  Rímskokatolícka ľudová škola v Račiciach

            10470  Rímskokatolícka ľudová škola v Ráztočne

            10471  Rímskokatolícka ľudová škola vo Valaskej Belej

            10476  Stredná škola v Bojniciach

            10477  Stredná škola v Čavoji

            10478  Stredná škola v Diviakoch nad Nitricou

            10479  Stredná škola v Handlovej

            10480  I. Stredná škola v Handlovej

            10481  II.Stredná škola v Handlovej

            10482  Stredná škola v Horných Vesteniciach

            10483  Stredná škola v Kamenci pod Vtáčnikom

            10484  Stredná škola v Lazanoch

            10485  Stredná škola v Lehote pod Vtáčnikom

            10486  Stredná škola v Nitrianskom Pravne

            10487  Stredná škola v Nitrianskom Rudne

            10488  Stredná škola v Oslanoch

            10489  Stredná škola v Novákoch

            10490  I.Stredná škola /chlapčenská/ v Prievidzi

            10491  II.Stredná škola /dievčenská/ v Prievidzi

            10492  Stredná škola v Radobici

            10493  Stredná škola vo Valaskej Belej

            10504  Štátna ľudová škola v Tužine

            10505  Štátna ľudová škola vo Valaskej Belej

            10506  Štátna meštianska škola v Prievidzi

            10512  Základná deväťročná škola v Bankách

            10513  Základná škola s materskou školou v Bojniciach

            10514  Základná deväťročná škola v Dubnici-Bojniciach

            10515  Základná deväťročná škola v Brezanoch

            10516  Základná deväťročná škola v Brusne

            10517  Základná škola s materskou školou v Bystričanoch

            10518  Základná deväťročná škola v Chalmovej-Bystričanoch

            10519  Základná škola s materskou školou v Cigli

            10520  Základná škola s materskou školou v Čavoji

            10521  Základná škola s materskou školou v Čereňanoch

            10522  Základná deväťročná škola v Čereňanoch - Fančovej

            10523  Základná škola s materskou školou v Diviackej Novej Vsi

            10524  Základná škola s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou

            10525  Základná škola s materskou školou v Dolných Vesteniciach

            10526  Základná škola, Školská ulica v Handlovej

            10527  Základná deväťročná škola v Handlovej

            10528  Základná deväťročná škola v Handlovej

            10529  Základná škola, Mierové námestie v Handlovej

            10530  Základná deväťročná škola v Handlovej, Ulica Pionierov

            10531  Základná deväťročná škola v Handlovej, Ulica Márie Krššákovej

            10532  Základná deväťročná škola v Hornej Vsi

            10533  Základná deväťročná škola v Horných Vesteniciach

            10534  Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci

            10535  Základná deväťročná škola v Chvojnici

            10536  Základná škola v Kamenci pod Vtáčnikom

            10537  Základná škola v Kanianke

            10538  Základná deväťročná škola v Kľačne

            10539  Základná deväťročná škola v Kocuranoch

            10540  Základná deväťročná škola v Kostolnej Vsi

            10541  Základná škola s materskou školou v Koši

            10542  Základná škola s materskou školou v Lazanoch

            10543  Základná škola v Lehote pod Vtáčnikom

            10544  Základná deväťročná škola l.-5.r.v Lehote pod Vtáčnikom

            10545  Základná škola s materskou školou v Liešťanoch

            10546  Základná deväťročná škola v Lipníku

            10547  Základná deväťročná škola v Malej Čause

            10548  Základná deväťročná škola v Nedožeroch

            10549  Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch

            10550  Základná deväťročná škola v Nevidzanoch

            10551  Spojená škola v Nitrianskom Pravne

            10552  Základná deväťročná škola v Nitrianskom Pravne-Solke

            10553  Základná škola v Nitrianskom Rudne

            10554  Základná škola s materskou školou v Nitrianskych Sučanoch

            10555  Základná škola s materskou školou v Nitrici

            10557  Základná deväťročná škola Ernesta Ottu v Novákoch

            10558  Základná deväťročná škola Jozefa Hagaru v Novákoch

            10559  Základná škola v Opatovciach nad Nitrou

            10560  Základná škola v Oslanoch

            10561  Základná deväťročná škola v Oslanoch-Ľubianke

            10562  Základná deväťročná škola v Podhradí

            10563  Základná škola v Porube

            10564  Základná škola v Pravenci

            10565  Základná deväťročná škola v Prievidzi, Ulica Československých partizánov

            10566  Základná škola, Ulica Mariánska v Prievidzi

            10567  Základná škola Malonecpalská v Prievidzi

            10568  Základná deväťročná škola Slovenského národného povstania v Prievidzi, Ulica Obrancov mieru

            10569  I. Základná škola, Ulica Sama Chalupku v Prievidzi

            10570  II. Základná deväťročná škola v Prievidzi, Ulica Sama Chalupku

            10571  III. Základná škola, Ulica Sama Chalupku v Prievidzi

            10572  Základná škola, Ulica Rastislavova v Prievidzi

            10573  Základná deväťročná škola v Radobici

            10574  Základná deväťročná škola v Radobici-Cerovej

            10575  Základná škola s materskou školou v Ráztočne

            10576  Základná deväťročná škola v Rudnianskej Lehote

            10577  Základná škola v Sebedraží

            10578  Základná deväťročná škola v Seči

            10579  Základná deväťročná škola v Šútovciach

            10580  Základná deväťročná škola v Temeši

            10581  Základná škola v Tužine

            10582  Základná škola s materskou školou vo Valaskej Belej

            10583  Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej-Gápli

            10584  Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej-Matušík

            10585  Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej-Stanák

            10586  Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej-Studenec

            10587  Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej-Škrípov

            10588  Základná deväťročná škola vo Veľkej Čause

            10589  Základná škola v Zemianskych Kostoľanoch

            10922  Základná deväťročná škola, Ulica Nováckeho v Prievidzi

            28251  Piaristická základná škola Františka Hanáka v Prievidzi

            31797  Základná škola, Ulica Energetikov v Prievidzi

            33710  Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského v Prievidzi

            33713  Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika v Prievidzi

            33714  Základná škola, Ulica Ľuda Ondrejova v Prievidzi

            35181  Základná škola, Morovnianska cesta v Handlovej

            35182  Základná škola Pribinova v Novákoch 

I/VII. Predškolské zariadenia

            10320  Materská škola ulica Vladimíra Clementisa v Prievidzi

            10591  Závodná materská škola Elektrárne Nováky k.p. Zemianske Kostoľany v Prievidzi

            10916  II. materská škola Československej armády v Prievidzi 

I/VIII. Záujmové umelecké školy                          

            10315  Základná umelecká škola v Bojniciach

            10316  Základná umelecká škola v Handlovej

            10317  Ľudová škola umenia v Nitrianskom Pravne

            10318  Základná umelecká škola v Novákoch

            10319  Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi

            10502  Súkromná hudobná škola Alžbety Pappovej v Prievidzi

            10590  Základná hudobná škola v Handlovej 

I/IX. Iné školy a školské zariadenia                                  

            10442  Osobitná škola v Handlovej

            10443  Špeciálna základná škola v Nitrianskom Pravne

            10444  Spojená škola internátna v Prievidzi

            10445  Osobitná škola vo Valaskej Belej

            10885  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi

            10930  Akadémia vzdelávania pobočka v Prievidzi

            33723  Škola v prírode v Kľačne

            37216  Špeciálna základná škola v Novákoch

 

J Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

J/I.1 Nemocnice a polikliniky                                

            10690  Okresný ústav národného zdravia v Prievidzi

            10889  Nemocnica s poliklinikou Prievidza v Bojniciach

            10931  Nemocnica s poliklinikou v Handlovej 

J/I.2 Hygienicko-epidemiologické stanice                         

            10684  Ústav hygieny a epidemiológie v Prievidzi 

J/II.1 Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie                                

            10595  Dôchodkový kontrolný úrad v Oslanoch

            10596  Dôchodkový kontrolný úrad v Prievidzi

            10599  Okresná správa nemocenského poistenia v Prievidzi

            10766  Okresný zbor liečebného fondu verejných zamestnancov v Prievidzi

            28247  Sociálna poisťovňa, pobočka v Prievidzi 

J/II.2 Ústavy sociálnej starostlivosti                                  

            10295  Detská opatrovňa v Prievidzi

            10296  Detský domov v Bojniciach

            26930  Centrum sociálnych služieb DOMINO v Prievidzi

            28240  Detský domov v Handlovej

            35402  Centrum sociálnych služieb v Bojniciach 

J/II.3 Domy dôchodcov a charitné domovy                                 

            10914  Centrum sociálnych služieb - Bôrik v Nitrianskom Pravne

            33725  Zariadenie pre seniorov v Prievidzi

 

K Náboženské organizácie

K/VII. Náboženské bratstvá a spoločenstvá                                

            10760  Autonómna orthodoxná židovská náboženská obec v Prievidzi

            10768  Rímskokatolícka autonómna cirkevná obec v Prievidzi

            10847  Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Zemianskych Kostoľanoch 

K/VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia                            

            10767  Rehoľa piaristov v Prievidzi

 

M Rody a osoby

M/I.    Rodiny                     

            10848  Rodina Zmeškalová z Bojníc 

M/II.    Osoby                       

            10771  Jozef Daubner, osobný fond

            10772  Adolf Kellermann, krčmár v Tužine, osobný fond

            10773  Jozef Krčík, osobný fond

            10774  Ján Matiaško, osobný fond

            10775  Peter Petic, osobný fond

            10776  Imrich Spevár, osobný fond (PDF, 221 kB)

            10777  Jozef Steinhubel, osobný fond

            10778  Ferdinand Strnád, osobný fond

            10779  Ing. František Záni, osobný fond

            10801  ThDr. Kamil Mečiar, rímskokatolícky farár, osobný fond

            10865  Mikuláš Mišík, rímskokatolícky farár, osobný fond

            26929  Ján Salák, kronikár Tatranábytku, osobný fond

            28260  PhDr. Marta Remiášová, archeologička, osobný fond

            28261  Doc.Imrich Vysočan, akademický maliar, osobný fond

            33728  Florián Leitman, osobný fond

            35797  Prof. Ján Martin Novacký, osobný fond

 

N Cechy a živnostenské spoločenstvá

N/I.     Cechy                        

            10781  Cech čižmárov v Bojniciach

            10890  Cech mlynárov v Bojniciach

            10891  Cech murárov v Bojniciach

            10892  Cech ševcov v Bojniciach

            10893  Cech tesárov v Bojniciach

            10894  Cech hrnčiarov v Brezanoch

            10895  Cech krajčírov v Handlovej

            10896  Cech čižmárov v Nitrianskom Pravne

            10897  Cech mäsiarov v Nitrianskom Pravne

            10898  Cech murárov v Nitrianskom Pravne

            10899  Cech čižmárov v Prievidzi

            10900  Cech halenárov v Prievidzi

            10901  Cech kováčov, zámočníkov a nožiarov v Prievidzi

            10902  Cech kožušníkov v Prievidzi

            10903  Cech krajčírov v Prievidzi

            10904  Cech mäsiarov v Prievidzi

            10905  Cech stolárov a debnárov v Prievidzi

            10906  Cech súkenníkov v Prievidzi

            10907  Cech vinohradníkov v Prievidzi

            10908  Cech čižmárov v Oslanoch

            10909  Cech kožušníkov v Oslanoch

            10910  Cech mäsiarov v Oslanoch

            10911  Cech obuvníkov v Oslanoch

            10912  Cech remenárov v Oslanoch

            10913  Cech súkenníkov v Oslanoch 

N/II.     Priemyselné spolky, živnostenské spoločenstvá                          

            10700  Slovenský živnostenský zväz, okresný sekretariát v Prievidzi 

N/IV.   Komory obchodné, profesijné a iné                                 

            10699  Roľnícka komora v Prievidzi

           

O Záujmové organizácie a spolky

O/I.     Záujmové a svojpomocné organizácie                              

            10724  Dobrovoľný hasičský zbor v Dvorníkoch nad Nitricou

            10725  Dobrovoľný hasičský zbor v Prievidzi

            10726  Dobrovoľný hasičský zbor v Račiciach

            10727  Dobrovoľný hasičský zbor v Ráztočne

            10728  Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Belej

            10729  Centrum voľného času SPEKTRUM v Prievidzi

            10737  Miestne náčelnictvo branného zboru československých motoristov v Prievidzi

            10738  Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Opatovciach nad Nitrou

            10739  Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Šútovciach

            10740  Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Bojniciach

            10741  Okresná hasičská jednota v Prievidzi

            10745  Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prievidzi

            10756  Telovýchovná jednota Sokol v Tužine

            10759  Živena Zväz slovenských žien v Prievidzi

            10761  Federácia proletárskej telovýchovy - jednota v Handlovej

            10762  Miestna odbočka slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Prievidzi

            10765  Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi

            10800  Základná organizácia slovenského zväzu včelstiev v Prievidzi

            10849  Telovýchovná jednota pri Miestnom národnom výbore v Kľačne

            10923  Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi

            31798  Klub Vojenský tábor nútených prác - Pomocný technický prápor v Prievidzi

            36496  Orchidamos Slovakia, n. o. v Prievidzi 

O/II. Spolky

           10744   Slovenský červený kríž, územný spolok v Prievidzi

           10763   Miestny spolok Matice slovenskej v Nedožeroch

            10764  Okrášľujúci spolok pre Prievidzu a okolie v Prievidzi

            10769  Spolok katolícko-priemyselnej mládeže v Prievidzi

            10770  Spolok pre ochranu zvierat v Nitrianskom Pravne

 

P Zbierky

P/II.    Listiny (bez fondovej príslušnosti)                        

            10883  Zbierka listín rôznej proveniencie 

P/IV.   Mapy, plány a technická dokumentácia                          

            10787  Zbierka máp a plánov 

P/VI.1   Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy - Pohľadnice                    

            35400  Zbierka pohľadníc 

P/VI.2  Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy - Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

            10786  Zbierka fotografií 

P/X.     Typáriá a pečate                             

            10788  Zbierka pečatidiel 

P/XII.  Iné zbierky                          

            10780  Zbierka archívnych dokumentov Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže

                       okresu Prievidza

            10782  Zbierka členských legitimácií

            10783  Zbierka dobovej dokumentácie (PDF, 243 kB)

            10784  Zbierka dokumentov k oslavám 650. výročia Nitrianskeho Pravna

            10785  Zbierka dokumentov o Slovenskom národnom povstaní

            10789  Zbierka stanov spolkov a politických organizácií

            10790  Zbierka výročných správ stredných škôl

            10926  Zbierka záznamov k Majstrovstvám sveta juniorov v zápasení v Prievidzi

            35401  Zbierka kalendárov

R Iné archívne fondy

R/I. Iné archívne fondy

           40281 Asterion, n. o. v Handlovej

           40283 HELP, n. o. v Handlovej   

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]