Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Ponuky na predaj a darovanie archívnych dokumentov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Ak vlastníte archívne dokumenty, mali by ste vedieť, že štát má predkupné právo na archívny dokument (zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v súkromnom vlastníctve. Predkupné právo zaniká uplynutím 6 mesiacov odo dňa doručenia ponuky vlastníka ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo dňom odmietnutia ponuky štátom pred uplynutím tejto lehoty. Ponuky na odpredaj alebo darovanie archívnych dokumentov posudzuje akvizičná komisia riaditeľa odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Zásad pre navrhovanie odhadovanej kúpnej ceny archívnych dokumentov (cenník). Hlavným kritériom pre navrhovanie odhadovanej kúpnej ceny archívneho dokumentu je obsah záznamu, a to jeho informačná sýtosť, pôvodnosť, závažnosť informácií a jedinečnosť.

Žiadosti s ponukami na predaj alebo darovanie archívnych dokumentov, viažucich sa teritoriálne na oblasť Nitrianskeho kraja, môžete zasielať priamo riaditeľovi Štátneho archívu v Nitre, ktorý je zároveň členom akvizičnej komisie alebo vedúcim pracovísk jednotlivých archívov v Komárne, Leviciach, Nových Zámkoch a Topoľčanoch. Súčasťou žiadosti musí byť čestné prehlásenie o výlučnom vlastníctve archívnych dokumentov vlastníkom.

Archívny dokument nemožno trvalo vyviesť z územia Slovenskej republiky. Dočasný vývoz je možný len s písomným súhlasom ministerstva.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]