Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Ponuky na predaj a darovanie archívnych dokumentov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Archívne dedičstvo je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Štátne archívy, ako pamäťové inštitúcie, sa podieľajú na jeho správe. Na jeho tvorbe sa však podieľajú všetci vlastníci archívnych dokumentov, ktoré slúžia k poznaniu dejín Slovenska a Slovákov. Každý kto vlastní takýto archívny dokument ho môže za finančnú odplatu alebo darom ponúknuť príslušnému štátnemu archívu. Vlastníte archívne dokumenty?  

V prípade, že vlastníte archívny dokument ponúknite ho archívu. Posúdenie vašej ponuky s vami odkonzultuje náš odborný pracovník. Rozhodnutie o tom, či dokument ponúknete na predaj, ako dar, či iba do úschovy ponecháme na vás. Neváhajte nás osloviť.

Rozhodovanie o dokumentárnej hodnote ponúknutého záznamu na základe návrhu zmluvy zaslanej archívom zabezpečí Akvizičná komisia odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, ktorá sa riadi predpisom Opatrenie riaditeľa odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o akvizičnej komisii (PDF, 97 kB).

K nadobudnutiu archívneho dokumentu do vlastníctva Slovenskej republiky môže dôjsť len na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo depozitnej zmluvy. V prípade odpredaja určí akvizičná komisia aj kúpnu cenu.

Hlavným kritériom pre navrhovanie odhadnej kúpnej ceny archívneho dokumentu je obsah záznamu, a to jeho informačná sýtosť, pôvodnosť, závažnosť informácií a jedinečnosť. Hodnotu archívneho dokumentu ovplyvňuje obdobie jeho vzniku, obsah a pôvodca dokumentu, predovšetkým jeho celoštátny, národný, medzinárodný, regionálny alebo miestny význam. Osobitne sa posudzuje dokument mimoriadneho významu pre dejiny Slovenska a jeho obyvateľstva.    

Ponúknuť môžete listiny a úradné knihy, knižničné dokumenty, osobnú korešpondenciu a pozostalosti, iný rukopisný materiál, iný dokumentačný materiál osobného charakteru, notové záznamy, dobovú tlač, mapy, plány, obrazové dokumenty a zvukové záznamy.

Ďakujeme.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]