Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Deň otvorených dverí

Výstavy  |  Konferencie  |  Semináre a kurzy  |  Deň otvorených dverí

Dni otvorených dverí v Štátnom archíve v Nitre

Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre od roku 2014 pravidelne každý rok organizuje dni otvorených dverí (v júni alebo septembri), ktorých cieľom je sprístupniť širokej verejnosti jeho priestory. Cieľom tejto aktivity je priblížiť úlohy a činnosť štátneho  archívu čo najširšiemu okruhu verejnosti od detí až po vážnych záujemcov o historické bádanie v ňom. Štátny archív v Nitre je verejne prístupné zariadenie Ministerstva vnútra na krajskej úrovni (so šiestimi pobočkami), ktorého cieľom je preberať, uchovávať, ochraňovať a odborne sprístupňovať archívne a zároveň kultúrne dedičstvo tých pôvodcov, ktorí pôsobili na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti sa v ňom uchováva takmer 12 km archívnych dokumentov, čím patrí k najväčším na Slovensku. Tieto archívne dokumenty predstavujú mimoriadnu informačnú bázu k dejinám mesta Nitry a Nitrianskeho kraja od 13. storočia až do súčasnosti. V rámci programu sa môžu návštevníci oboznámiť so základnými úlohami a činnosťou tejto inštitúcie, s históriou archívu a jej priestormi určenými na štúdium archívnych dokumentov pre verejnosť (bádateľňa) a poskytovanými službami pre verejnosť. Majú možnosť nahliadnuť aj do originálov cirkevných matrík, ktoré predstavujú základný prameň pre skúmanie genealógie svojich predkov a vyskúšať si čítacie zariadenia na mikrofilmy s nainštalovanými mikrofilmami cirkevných matrík. Vo výstavnej sieni sú pre návštevníkov nainštalované panely týkajúce sa najzaujímavejších archívnych dokumentov a histórie budovy archívu. Súčasťou dní otvorených dverí býva aj výstava najzaujímavejších archívnych dokumentov od 13. storočia, ktoré pútajú svojim formálnym vyhotovením alebo rôzne tematické výstavy (historické fotografie, cestovanie a migrácia, dejiny školstva atď.), prípadne aj prednášky z regionálnej histórie. Návštevníci si tiež môžu prezrieť archívne sklady, kam sa bežne nedostanú. Pre najmenších návštevníkov (materské a základné školy) je vždy pripravený program, v ktorom si môžu vyskúšať písanie husími brkami, napodobňovanie písania starých písem, vypĺňať si staré tlačivá, odtlačiť si staré pečatidlá do plastelíny a vosku, nakresliť a vymaľovať si rôzne druhy erbov.

2019

dod_2019_1

dod_2019_02

dod_2019_03

dod_2019_04

dod_2019_05

dod_2019_06

2017

DOD 2017 Photo 1

DOD 2017 Photo 3

DOD 2017 Photo 2

2016

DOD 2016 Photo 1 

DOD 2016 Photo 2

DOD 2016 Photo 3

2015

DOD 2015 Photo 1 DOD 2015 Photo 2

 DOD 2015 Photo 3

 2014

 DOD 2014 Photo 1 

DOD 2014 Photo 2

DOD 2014 Photo 3

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]